Kotva
Zvonění

7:40 – 7:55

Příchod do školy

 

7:55 – 8:00

Příprava na vyučování

 

0. 7:00 - 7:45

1. 8:00 – 8:45

2. 8:55 – 9:40

3. 10:00 – 10:45

4. 10:55 – 11:40

5. 11:50 – 12:35

6. 12:45 – 13:30

Konec dopolední výuky

 

7.  13:40 – 14:25

8.  14:35 - 15:20

9. 15:30 - 16:15

Konec odpolední výuky

 

Rozvrhy a suplování
Bakaláři

Proškoly.cz

Zápisy žáků do prvních tříd

On-line procvičování

Mapa webu
A
A
A

BELLhop - čipový systém

Vloženo: 28.8.2023 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 830x | Zatím neupraveno

Vyzvedávání dětí pomocí čipů ze školní družiny 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

připravili jsme pro Vás a Vaše děti novinku ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny. V následujícím školním roce bude uvedeno do provozu nové zařízení – čipový systém BELLhop. Jedná se o nový elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol firmou NeurIT, www.bellhop.cz. 

Systém je založen na identifikačních čipech a odpovědnost za jeho použití k vyzvednutí dítěte má tedy konkrétní osoba. Jestli to bude rodič, starší sourozenec, babička, teta, atp. je čistě na Vás. Čip přiložíte k terminálu ve vestibulu školy a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte. 

 

Cena jednoho čipu je 100,- Kč a k jednomu dítěti může být vydáno více čipů, vždy na konkrétní jméno vyzvedávajícího. Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na každé dítě. Požadavek na jméno pro vydání čipů musí být v souladu se jmény napsanými na přihlášce do ŠD, na případné změny upozorníte paní vychovatelku. 

 

Objednávka a platba za čipy: 

Objednané čipy obdržíte a zaplatíte vedoucí vychovatelce, až obdržíme od všech žádanku na čipy. 

Čipy nejsou vratné, po ukončení docházky do ŠD zůstávají vaším majetkem a je možné je použít např. pro mladšího sourozence, nebo věnovat (prodat) někomu dalšímu. Tento požadavek je potřeba nahlásit a my pak přiřadíme stávající čipy v systému novému žákovi.  

Je potřeba zapsat, kolik čipů budete chtít pro vyzvedávání svého dítěte používat. Vždy je nutné, aby každý čip byl vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. Systém umožňuje, aby vychovatelé viděli, kdo dítě vyzvedává. Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena na přihlášce do ŠD. Nelze však vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence, kamarády!  

 

Použití terminálu: 

Jedná se o elektronický systém, vyvinutý přímo pro družiny základních škol. 

Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školy. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte. 

Pokud se načtení čipu nepodaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít i tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD. 

Terminál po načtení čipu předá požadavek do příslušného oddělení a paní vychovatelka Vám dítě pošle. 

Důležité je, abychom na tento systém přešli všichni. Děti, které mají poznamenáno, že odcházejí z družiny samy, tento čip nepotřebují. 

Přesný termín vydávání čipů Vám včas oznámíme. V nejbližších dnech rozdáme dětem žádanku na objednání čipů. Prosíme Vás o navrácení vyplněné žádanky na čipy do konce června přímo vychovatelce příslušného oddělení. 

Věříme, že zavedení tohoto nového systému Vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, zaručí větší bezpečnost i prokazatelnost, a bude nám sloužit ke všeobecné spokojenosti. 

Děkujeme Vám za spolupráci a pochopení případných problémů při spuštění nového systému. Vaše podněty jsou vítány.                                   

 

Možnosti terminálu po přiložení čipu:   

VE ŠKOLE – jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme ve třídě v hlavní budově a je možné děti běžně vyzvedávat (11:40 – 13:45 a 15:00 – 17:00). Vychovatelce se objeví požadavek na propuštění dítěte a zároveň i informace, kdo dítě vyzvedává. 

NA OBĚDĚ – jedná se o dobu oběda, kdy není možné děti vyzvedávat, a proto se nám Vaše přiložení čipu k terminálu v systému nezobrazí. Žádáme Vás o nové přiložení čipu k terminálu později. 

NA VYCHÁZCE – jedná se o dobu mezi 13:45 – 15:00 hod., v této době děti vyzvedávat nelze, a proto se nám Vaše přiložení čipu k terminálu v systému nezobrazí. Žádáme Vás o nové přiložení čipu k terminálu v platné době od 15:00 hod. 

NA HŘIŠTI – jedná se o dobu mezi 13:45 – 15:00 hod., v této době děti vyzvedávat nelze, a proto se nám Vaše přiložení čipu k terminálu v systému nezobrazí. Žádáme Vás o nové přiložení čipu k terminálu v platné době od 15:00 hod. 

Situace, které mohou nastat: 

Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost okamžitě nahlásit. Čip v systému deaktivujeme a nebude tak možné ho zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z Vámi zakoupených čipů se ztratil. Na objednávce čipů by mělo být uvedeno, kdo který čip používá. Následně můžete získat čip nový. 

Když čip nebudete mít u sebe (zapomenete ho), budete mít možnost dítě vyzvednout, a to i jiná oprávněná osoba, pokud je zapsaná v zápisním lístku! (nesmí se však stávat opakovaně) 

Když bude dítě vyzvedávat osoba, které nebudete schopni předat čip, tak postup bude stejný jako při zapomenutí (nesmí se však stávat opakovaně). Avšak je nutné, aby tato osoba byla uvedena v zápisním lístku jako oprávněná osoba k vyzvedávání. Pokud tomu tak není, je možné poslat uvolňovací list žáka ze ŠD předem po dítěti. 

V případě zájmu o přiobjednání čipů požadavek zaslat e-mailem na katerina.fialova@zs-jirny.cz 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.