Kotva
Zvonění

7:40 – 7:55

Příchod do školy

 

7:55 – 8:00

Příprava na vyučování

 

0. 7:00 - 7:45

1. 8:00 – 8:45

2. 8:55 – 9:40

3. 10:00 – 10:45

4. 10:55 – 11:40

5. 11:50 – 12:35

6. 12:45 – 13:30

Konec dopolední výuky

 

7.  13:40 – 14:25

8.  14:35 - 15:20

9. 15:30 - 16:15

Konec odpolední výuky

 

Rozvrhy a suplování
Bakaláři

Proškoly.cz

Zápisy žáků do prvních tříd

On-line procvičování

Mapa webu
A
A
A

Kariérové poradenství

Vloženo: 26.10.2020 | Zobrazeno: 2952x |

Kariérové poradenství, šk. rok 2023/2024

 

Problematikou kariérového poradenství se na naší škole zabývá:

 1. Helena Štrynková – školní psycholog (individuální a skupinové kariérové poradenství)
 2. Michaela Mrázová – výchovný poradce

 

Problematika volby povolání je zařazena v tematickém okruhu Svět práce v 8. ročníku, kde se během prvního pololetí věnujeme skupinovým aktivitám zaměřeným na profesní orientaci.

Cílem kariérového poradenství je umět si vybrat vhodnou profesi či další vzdělávací cestu, která bude v souladu s osobností žáka, s jeho schopnostmi, dovednostmi, předpoklady a zájmy.

Při skupinových aktivitách se zaměřujeme na hledání silných stránek a dovedností, sebepoznání, identifikaci činností, které děti baví a na práci s informacemi o fungování a vývoji trhu práce a náplni a uplatnitelnosti různých profesí.

Poradenské služby pro rodiče i žáky v oblasti volby další školy (studijního zaměření) v 9. ročníku nabízíme formou individuální konzultace.

 

Užitečné odkazy k volbě povolání a výběru SŠ:

Přijímání na střední školy a konzervatoře, MŠMT ČR (msmt.cz)

www.infoabsolvent.cz

www.scio.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.seznamskol.eu

www.cermat.cz

www.msmt.cz

www.stredniskoly.cz

Informační a poradenské středisko úřadu práce pro Prahu – východ

 • nabízí informace o studijních a učebních oborech, požadavcích, podmínkách přijímacího řízení, možnostech uplatnění, celorepublikové databázi škol, testování profesních zájmů apod., sídlí na Praze 7, Dobrovského 1278/25

www.scholapragensis.online 

 • Veletrh pražských středních škol Schola Pragensis se koná – 25. listopadu 2023 od 9 do 18h (v sobotu do 15h)

www.prahaskolska.eu – zde můžete najít řadu článků k aktuálnímu dění ve školství

Jednotná přijímací zkouška

 • Všichni žáci 9. ročníku, kteří chtějí studovat maturitní obor na SŠ či gymnáziu, musí skládat jednotnou přijímací zkoušku připravovanou Cermatem z českého jazyka a matematiky.
 • MŠMT připravuje pro tento školní rok novou podobu přijímacího řízení. Finální verze zatím není známá. Podle návrhu MŠMT se chystají tyto změny:
  • Uchazeči budou mít možnost podávat až 3 přihlášky na SŠ v 1. kole
  • Dva pokusy na složení jednotné přijímací zkoušky
  • Posun termínu na podání přihlášek – do února 2024
  • Možnost podat přihlášky elektronicky
  • Školy budou mít možnost nebrat v úvahu výsledky předchozího vzdělávání
  • kolo přijímacího řízení bude na základě stejných vstupních údajů jako 1. kolo

Důležité termíny pro školní rok 2023/2024

 • Odeslání přihlášek nově 1.-20. 2.2024 (na umělecké obory do 30.11.2023)
 • Termíny jednotných přijímacích zkoušek na SŠ:
  • Pro čtyřleté obory vzdělání – 1. termín v pátek dubna 2024, 2. termín v pondělí 15. dubna 2024
  • Pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií – 1. termín v úterý dubna 2024, 2. termín ve středu 17. dubna 2024
  • Náhradní termín pro všechny obory – 1. termín v pondělí dubna 2024, 2. termín v úterý 30. dubna 2024

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná od 2. ledna do 15. ledna 2024. Do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná od 15. ledna do 31. ledna 2024. Do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná od 2. ledna do 15. února 2024. Konkrétní datum stanovuje škola.

 

Dne: 11. 9. 2023

Vypracovala: Mgr. Helena Štrynková

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.