Kotva
Rozvrhy
Zvonění

7:40 – 7:55

Příchod do školy

 

7:55 – 8:00

Příprava na vyučování

 

0. 7:00 - 7:45

1. 8:00 – 8:45

2. 8:55 – 9:40

3. 10:00 – 10:45

4. 10:55 – 11:40

5. 11:50 – 12:35

6. 12:45 – 13:30

Konec dopolední výuky

 

7.  13:40 – 14:25

8.  14:35 - 15:20

Konec odpolední výuky

 

Proškoly.cz

Mapa webu
A
A
A

Ochrana osobních údajů

Vloženo: 28.1.2019 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 1384x | Zatím neupraveno

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předáváme 

Informace o zpracování osobních údajů (Velikost: 463.99 kB)

Výroční zpráva informace 2013-2014 (Velikost: 193.06 kB)

Výroční zpráva informace 2014-2015 (Velikost: 194.36 kB)

Výroční zpráva informace 2015-2016 (Velikost: 193.89 kB)

Výroční zpráva informace 2016-2017 (Velikost: 194.36 kB)

Výroční zpráva informace 2017-2018 (Velikost: 194.69 kB)

Výroční zpráva informace 2018-2019 (Velikost: 45.52 kB)

Výroční zpráva podle zákona o sbobodném přístupu k informacím 2019-2020 (Velikost: 287.45 kB)

 

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název

Základní škola Jirny, okres Praha - východ příspěvková organizace

 

 1. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Obec Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny

IČ: 00 240 257

webové stránky: www.jirny.cz

Zřizovací listina č.j. je uložena a k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

 

 1. Organizační struktura

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, Pražská 800, 250 90 Jirny

 

 1. Kontaktní spojení

4.1  Kontaktní poštovní adresa           

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, Pražská 800,  250 90 Jirny

 

4.2.  Adresa pro osobní návštěvu       

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, Pražská 800,  250 90 Jirny

 

4.3   Úřední hodiny

v měsících leden - červen, září - prosinec 7:30 - 15:00 hodin 

 

4.4   Telefonní čísla, maily, ID datová schránka  

Ředitelka

Mgr. Bc. Hana Kudrnová

Telefon - ředitelna

+420 605 944 654

E-mail - ředitelka

hana.kudrnova@zs-jirny.cz

Telefon - sekteretariát

+420 603 221 131

Mobil - ředitelna

+420 731 449 124

Školní e-mail

reditel@zs-jirny.cz

Pro účely GDPR e-podatelna

podatelna@zs-jirny.cz

ID datová schránka

sjfmnaz

 

4.5   Adresa internetové stránky              

www.zs-jirny.cz

 

4.6 REDIZO                                              

600052036

 

4.7 IZO    

102 438 056

 1.  
 2. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 181418405  kód banky: 0300

 

 1. IČO 75031825

 

 1. Plátce z přidané hodnoty

Nejsme plátci 

 

 1. Dokumenty

viz web -  Dokumenty školy   e-deska

 • ŠVP ZV
 • ŠVP ŠD
 • Školní řád                         
 • Řád školní družiny 
 • Rozpočet
 •  
 1. Žádost o informace

Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací se postupuje podle § 14 a 15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. je zveřejněna na internetových stránkách školy – www.zs-jirny.cz.
Ředitelství školy neposkytuje informace, které jsou označeny za utajovanou skutečnost podle zákona č. 148/1998 Sb., které jsou předmětem obchodního tajemství podle §17 zákona č. 513/1991 Sb., které jsou informacemi o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem a které podléhají ochraně osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. Dále ředitelství neposkytne informace v případech uvedených v § 11 zákona č. 106/1999 Sb.

 

 1. Příjem podání a podnětů

Získat příslušné informace, podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze písemně na adrese školy, v případech, kdy zákon výslovně nestanoví písemnou formu též ústně nebo elektronicky u ředitelky školy nebo její zástupkyně. Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací se postupuje podle § 14 a 15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Při vyřizování stížností, oznámení a podnětů se postupuje podle správního řádu.

 

Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

 

 1. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad:
poskytnutí kopie ………………………………….3 Kč / stránka A4
práce zaměstnance školy …………………… 200 Kč / hod.

 1.  
 2. Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím

viz web dokumenty e-deska

 

ZŠ Jirny, okres Praha-východ jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.