Kotva
Zvonění

7:40 – 7:55

Příchod do školy

 

7:55 – 8:00

Příprava na vyučování

 

0. 7:00 - 7:45

1. 8:00 – 8:45

2. 8:55 – 9:40

3. 10:00 – 10:45

4. 10:55 – 11:40

5. 11:50 – 12:35

6. 12:45 – 13:30

Konec dopolední výuky

 

7.  13:40 – 14:25

8.  14:35 - 15:20

Konec odpolední výuky

 

Proškoly.cz

Mapa webu
A
A
A

Současnost školy

Vloženo: 2.1.2019 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 3031x | Zatím neupraveno

Vážení přátelé školy,
vítáme Vás na stránkách Základní školy Jirny, okres Praha - východ.

 

Základní škola Jirny, okres Praha – východ je  příspěvkovou organizací od 1. 1. 2003. Naše škola je plně organizovaná pro 1.-9.ročník. Ve školním roce 2020/20 se vyučuje v 10 třídách 1.stupně a v 6 třídách 2.stupně. 1.9.2017 jsme zahájili výuku na 2.stupni. Celková kapacita školy je 540 žáků, součástí školy je školní družina s kapacitou 240 žáků.  Od školního roku organizujeme přípravnou třídu.

Školu navštěvují děti z obcí Jirny, Nové Jirny a příležitostně i z mimospádové oblasti.

Od školního roku 2020/2021 má škola již jedno místo poskytování vzdělávání v nové moderní budově, Pražská 800.

Do roku 2019/2020 i budovy Brandýská 45 a Navrátilova 69.

 

  • Ve školním roce 2007/2008 jsme zahájili poprvé vzdělávání v 1. ročníku podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem Veselý a chytrý školák,  podle ŠVP ZV vzděláváme již všechny ročníky. Od 1.9.2020 byl změněn název  programu na Škola pro všechny. Vychází z koncepce, která vznikala dlouhodobým zkvalitňováním pedagogické práce a vytvářením vlastní kultury školy navazující na tradici a historii školy a stávající se kritériem jedinečnosti školy. Chceme tuto jedinečnost společně rozvíjet a zvyšovat prestiž školy, chceme usnadňovat přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání, chceme podporovat co nejširší rozvoj osobnosti všech žáků a respektovat individuální potřeby, možnosti a zájmy každého žáka, poskytneme spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného na životní i praktické situace a s uplatněním odpovídajících metod motivovat žáky k dalšímu učení a aktivnímu poznání založeném na hledání, objevování, tvořivosti a volbě vhodné cesty k řešení problému. Základní vzdělávání budeme poskytovat v klidném, přátelském, partnerském, tolerantním a rodinném prostředí školy otevřeném vždy a všem.
 
  • Škola nabízí kvalitní volnočasové aktivity - spontánní činnost školní družiny a zájmové útvary. Ve školním roce 2014/2015 byla otevřena pobočka ZUŠ Jana Zacha Čelákovice. Po dobu školní docházky integrujeme děti se specíálními vzdělávacími potřebami, věnujeme se žákům nadaným a mimořádně nadaným. 
 
  • Jirenská škola je přirozeným kulturním a vzdělávacím střediskem obce, pořádá každoročně akce v rámci projektu podpory volného času pro rodiče s dětmi, prarodiče i veřejnost nazvaný Mámo, táto... a oblíbené předprázdninové ozdravné a poznávací pobyty. S radostí prezentujeme školní dětskou uměleckou činnost, estetické prostředí školních budov, podnětnou rodičovskou i partnerskou spolupráci.
 

Škola musí neustále zlepšovat svou kvalitu, musí se vyvíjet, měnit, aby byla přínosem pro veřejnost, žáky i zřizovatele. V naší škole je takový kolektiv lidí,  který tyto cíle je ochoten budovat a dokáže je naplňovat. Současný stav jirenského školství není konečný. Nová budova školy nabízí vysoký potenciál k rozvoji moderního vzdělávání, zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit pro širokou veřejnost.

 

  • Hana Kudrnová, ředitelka školy