Kotva
Zvonění

7:40 – 7:55

Příchod do školy

 

7:55 – 8:00

Příprava na vyučování

 

0. 7:00 - 7:45

1. 8:00 – 8:45

2. 8:55 – 9:40

3. 10:00 – 10:45

4. 10:55 – 11:40

5. 11:50 – 12:35

6. 12:45 – 13:30

Konec dopolední výuky

 

7.  13:40 – 14:25

8.  14:35 - 15:20

Konec odpolední výuky

 

Rozvrhy a suplování
Bakaláři

Proškoly.cz

Zápisy žáků do prvních tříd

Mapa webu
A
A
A

Kariérové poradenství

Vloženo: 26.10.2020 | Zobrazeno: 1086x |

Kariérové poradenství

 

Problematikou kariérového poradenství se na naší škole zabývá:

 1. Martina Šuláková – výchovný poradce
 2. Helena Štrynková – školní psycholog (individuální a skupinové kariérové poradenství)

 

Cílem kariérového poradenství je umět si vybrat vhodnou profesi či další vzdělávací cestu, která bude v souladu s osobností žáka, s jeho schopnostmi, dovednostmi, předpoklady a zájmy.

Při skupinovém poradenství se zaměřujeme na hledání silných stránek a dovedností, sebepoznání, identifikaci činností, které děti baví a předávání informací o uplatnitelnosti na trhu práce.

Individuální konzultace jsou zaměřeny na poskytování poradenských služeb pro rodiče i žáky v oblasti volby další školy (studijního zaměření). Během konzultace se společně snažíme odhalit soubor silných stránek dítěte, jeho předpoklady, představy o budoucím životě, tak aby obor, který si dítě vybere, byl v souladu s jeho osobností.

 

Užitečné odkazy, kde je možné najít spoustu důležitých informací:

www.infoabsolvent.cz

www.scio.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.seznamskol.eu

www.cermat.cz

www.msmt.cz

www.stredniskoly.cz

https://www.uradprace.cz/web/cz/informacni-a-poradenske-stredisko-ips-

 • Informační a poradenské středisko úřadu práce pro Prahu – východ nabízí informace o studijních a učebních oborech, požadavcích, podmínkách přijímacího řízení, možnostech uplatnění, celorepublikové databázi škol, testování profesních zájmů apod.

http://www.scholapragensis.cz/jnp/

 • odkaz na Veletrh středních škol Schola Pragensis – letos naživo i online v termínu 25.11. – 27.11.2021

 

Důležité termíny pro školní rok 2021/2022

 • Odeslání přihlášek do 1.3.2022 (na umělecké obory do 30.11.2021)
 • Termíny jednotných přijímacích zkoušek na SŠ:
  • Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia – 1. termín v úterý 12.4.2022, 2. termín ve středu 13.4.2022
  • Obory šestiletých a osmiletých gymnázií – 1. termín v úterý 19.4.2022, 2. termín ve středu 20.4.2022
  • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny – 1. termín v úterý 10.5.2022, 2. termín ve středu 11.5.2022

 

Jak postupovat při podávání přihlášek na SŠ

Do konce listopadu trvá termín k podání přihlášky na obory s talentovou zkouškou. Přihlášky je nutné zaslat nebo předat osobně na vybranou střední školu. Talentové zkoušky se konají v lednu. Pokud žák neuspěje u přijímacího řízení na tento typ oboru, má pro další rozhodování stejné podmínky jako ostatní žáci (opět tedy může podávat 2 přihlášky).

Žáci, kteří se rozhodnou pro jiné typy středních škol (maturitní či učební obory), podávají 2 formuláře přihlášek (ke stažení na www.cermat.cz). Na nich vyplní 2 vybrané školy a studijní obory v pořadí, v jakém je upřednostňují. Každý žák pak obdrží jeden zápisový lístek (do 15. března). Přihlášky je nutné doručit na adresu vybraných škol do 1. března.

Pokud žák v prvním kole přijímacího řízení nebude na vybranou školu přijat (ať už pro nesplnění požadavků, nebo pro velký zájem o obor), má v druhém kole neomezenou možnost ve výběru a počtu dalších přihlášek. Termíny dalších kol přijímacího řízení stanovuje ředitel střední školy (včetně termínu odevzdání přihlášek). Je tedy nutné sledovat weby konkrétních škol.

V případě přijetí na studijní či učební obor v dané střední škole žák (nebo zákonný zástupce) potvrdí svůj úmysl se zde vzdělávat odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který o jeho přijetí rozhodl. Žák tak musí učinit do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou.

V případě nepřijetí na školu z důvodu velkého počtu zájemců je možné podat odvolání proti nepřijetí na studijní obor. Odvolání podávají rodiče žáka písemně řediteli střední školy do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí na studijní obor.

Na všechny maturitní obory je povinná jednotná přijímací zkouška (z ČJ a M) s výjimkou oborů s talentovou zkouškou.

Ředitel střední školy může také stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole alespoň 2 termíny ve dnech 12.4. – 28.4.2022 pro obory vzdělání s maturitní zkouškou a ve dnech 22.4. – 30.4.2022 pro ostatní obory vzdělání.

Informace o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání po uzavření 1. kola přijímacího řízení jsou zveřejněny nejen na webových stránkách škol, ale i na stránkách jednotlivých krajských úřadů (resp. Magistrátu hl. m. Prahy).

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.