Kotva
Zvonění

7:40 – 7:55

Příchod do školy

 

7:55 – 8:00

Příprava na vyučování

 

0. 7:00 - 7:45

1. 8:00 – 8:45

2. 8:55 – 9:40

3. 10:00 – 10:45

4. 10:55 – 11:40

5. 11:50 – 12:35

6. 12:45 – 13:30

Konec dopolední výuky

 

7.  13:40 – 14:25

8.  14:35 - 15:20

9. 15:30 - 16:15

Konec odpolední výuky

 

Rozvrhy a suplování
Bakaláři

Proškoly.cz

Zápisy žáků do prvních tříd

On-line procvičování

Mapa webu
A
A
A

Současnost školy

Vloženo: 2.1.2019 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 5627x | Zatím neupraveno

Vážení přátelé školy,
vítáme Vás na stránkách Základní školy Jirny, okres Praha - východ.

 

Základní škola Jirny, okres Praha – východ je  příspěvkovou organizací od 1. 1. 2003. Naše škola je plně organizovaná pro 1.-9.ročník. Ve školním roce 2020/20 se vyučuje v 10 třídách 1.stupně a v 6 třídách 2.stupně. 1.9.2017 jsme zahájili výuku na 2.stupni. Celková kapacita školy je 540 žáků, součástí školy je školní družina s kapacitou 240 žáků.  Od školního roku organizujeme přípravnou třídu.

Školu navštěvují děti z obcí Jirny, Nové Jirny a příležitostně i z mimospádové oblasti.

Od školního roku 2020/2021 má škola již jedno místo poskytování vzdělávání v nové moderní budově, Pražská 800.

Do roku 2019/2020 i budovy Brandýská 45 a Navrátilova 69.

 

  • Ve školním roce 2007/2008 jsme zahájili poprvé vzdělávání v 1. ročníku podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem Veselý a chytrý školák,  podle ŠVP ZV vzděláváme již všechny ročníky. Od 1.9.2020 byl změněn název  programu na Škola pro všechny. Vychází z koncepce, která vznikala dlouhodobým zkvalitňováním pedagogické práce a vytvářením vlastní kultury školy navazující na tradici a historii školy a stávající se kritériem jedinečnosti školy. Chceme tuto jedinečnost společně rozvíjet a zvyšovat prestiž školy, chceme usnadňovat přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání, chceme podporovat co nejširší rozvoj osobnosti všech žáků a respektovat individuální potřeby, možnosti a zájmy každého žáka, poskytneme spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného na životní i praktické situace a s uplatněním odpovídajících metod motivovat žáky k dalšímu učení a aktivnímu poznání založeném na hledání, objevování, tvořivosti a volbě vhodné cesty k řešení problému. Základní vzdělávání budeme poskytovat v klidném, přátelském, partnerském, tolerantním a rodinném prostředí školy otevřeném vždy a všem.
 
  • Škola nabízí kvalitní volnočasové aktivity - spontánní činnost školní družiny a zájmové útvary. Ve školním roce 2014/2015 byla otevřena pobočka ZUŠ Jana Zacha Čelákovice. Po dobu školní docházky integrujeme děti se specíálními vzdělávacími potřebami, věnujeme se žákům nadaným a mimořádně nadaným. 
 
  • Jirenská škola je přirozeným kulturním a vzdělávacím střediskem obce, pořádá každoročně akce v rámci projektu podpory volného času pro rodiče s dětmi, prarodiče i veřejnost nazvaný Mámo, táto... a oblíbené předprázdninové ozdravné a poznávací pobyty. S radostí prezentujeme školní dětskou uměleckou činnost, estetické prostředí školních budov, podnětnou rodičovskou i partnerskou spolupráci.
 

Škola musí neustále zlepšovat svou kvalitu, musí se vyvíjet, měnit, aby byla přínosem pro veřejnost, žáky i zřizovatele. V naší škole je takový kolektiv lidí,  který tyto cíle je ochoten budovat a dokáže je naplňovat. Současný stav jirenského školství není konečný. Nová budova školy nabízí vysoký potenciál k rozvoji moderního vzdělávání, zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit pro širokou veřejnost.

 

  • Hana Kudrnová, ředitelka školy

 
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.