Kotva
Rozvrhy
Zvonění

7:40 – 7:55

Příchod do školy

 

7:55 – 8:00

Příprava na vyučování

 

0. 7:00 - 7:45

1. 8:00 – 8:45

2. 8:55 – 9:40

3. 10:00 – 10:45

4. 10:55 – 11:40

5. 11:50 – 12:35

6. 12:45 – 13:30

Konec dopolední výuky

 

7.  13:40 – 14:25

8.  14:35 - 15:20

Konec odpolední výuky

 

Proškoly.cz

Mapa webu
A
A
A

Školní jídelna

Vloženo: 9.5.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 2871x | Zatím neupraveno

Základní informace pro rodiče ZŠ Jirny na školní rok 2019/2020

 

Každý nový strávník musí mít zakoupen čip v hodnotě 120,- Kč, bez kterého není možné vydat oběd.

 

Čip bude strávník používat po celou dobu školní docházky. Při jeho ztrátě nebo poškození je strávník povinen toto nahlásit vedoucí ŠJ a musí si zakoupit čip nový. Při ukončení docházky do ŠJ se čip vrací a strávník dostane částku 120,- Kč zpět. 

 

Platební podmínky, odhlašování stravy, vracení přeplatků jsou stejné, jako pro děti v MŠ Jirny.

 

Podrobné informace najdete v Provozním řádu školní jídelny, který máte k dispozici u přihlášek na stravování do ŠJ a na

stránkách MŠ – Školní jídelna.

Případné dotazy ohledně stravování a provozu ŠJ Vám ráda zodpoví vedoucí ŠJ.

Děkujeme za spolupráci Homolová Věra, vedoucí ŠJ

 

V Jirnech dne 26.06.2019

 

Prodej čipů bude zahájen: 

dne 28.08.2019 – 30.08.2019 od 8.00 do 12.00 hodin

dne 02.09.2019 – od 8.00 – 17.00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ.

 

Úhrady za stravné se platí zálohově na společný účet:  192459640/0300

Vždy se platí stanovená částka,nejpozději do 20. kalendářního dne předchozího měsíce. V září zaplatíte 2 platby a končíte v měsíci květnu. Musí proběhnout 10 plateb.

Vyúčtování přeplatků probíhá jednou ročně, a to na začátku července.

Pro tyto potřeby je nutné uvést na přihlášku Vaše číslo účtu, na které budou převedeny přeplatky.

Variabilní symboly vám budou přiděleny po odevzdání přihlášky na stravování od vedoucí školní jídelny, nebo zaslány na vaši e-mailovou adresu.

Pod tímto variabilním symbolem budete zasílat platby na účet ŠJ. Prosím o dodržování variabilních symbolů Vašich dětí.

Naše MŠ má zaveden systém www.strava.cz, kde lze děti odhlašovat při nemoci. Přístupová hesla a podrobné informace o tomto systému Vám podáme při předání přihlášky na stravování.

 

Číslo zařízení pro přihlášení uživatele www.strava.cz je 2668.

Odhlašování obědů lze na tel.čísle 281 963 436 nebo 737 172 653 a na stránkách www.strava.cz

nebo na e-mailové adrese ms.jirny@gmail.com.

 

Rozdělení plateb podle věkových kategorií pro školní rok 2019/2020.

 

Platby 2019-2020 – 29.08.2019 (Velikost: neznámá)

Provozní řád (Velikost: 159.58 kB)

 

Upozornění:   V 8.ročníku, jsou některé děti zařazeny podle data narození do věkové skupiny ZS 15, platí za 1 oběd 34,- Kč. Na celý měsíc 680,- Kč.

 

 

Novinka ve stravovacím provozu - elektronické objednávání stravy 
 
 
 
 

Místo poskytování školního stravování:

Mateřská škola Jirny, okres Praha - východ

příspěvková organizace
ul. 5.května čp.333, 250 90 Jirny 

Ředitelka: Stanislava Děrešová

Telefon: 281 961 437

Vedoucí ŠJ: Věra Homolová

Telefon: 281 963 436

č.ú. 192459640/0300