Kotva
Zvonění

7:40 – 7:55

Příchod do školy

 

7:55 – 8:00

Příprava na vyučování

 

0. 7:00 - 7:45

1. 8:00 – 8:45

2. 8:55 – 9:40

3. 10:00 – 10:45

4. 10:55 – 11:40

5. 11:50 – 12:35

6. 12:45 – 13:30

Konec dopolední výuky

 

7.  13:40 – 14:25

8.  14:35 - 15:20

9. 15:30 - 16:15

Konec odpolední výuky

 

Rozvrhy a suplování
Bakaláři

Proškoly.cz

Zápisy žáků do prvních tříd

On-line procvičování

Mapa webu
A
A
A

NAŠE ŠKOLNÍ DRUŽINA


 

PROVOZ ŠD

Ranní ŠD -                    6.45 -7.45

Odpolední ŠD -           11.40-17.00

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD

po vyučování do 13.45

po zájmové činnosti  od 15.00 do 17.00

 

Školní družina tvoří se školou jeden celek. Školní družinu navštěvují žáci přípravného ročníku a prvního stupně ZŠ. 

Školní družina užívá vlastní prostory v budově ZŠ – Pražská. Ke své činnosti využíváme družinové a školní třídy, které jsou uzpůsobeny potřebám zájmového vzdělávání. Pro další činnosti využívá družina další prostory: kuchyňku, pracovní dílny, výtvarnou učebnu, učebnu hudební výchovy, herní a relaxační prostory ZŠ. Školní družina má možnost využívat další dvě hřiště – Na Výsluní a fotbalové hřiště s umělým povrchem.

Dle vhodných podmínek počasí denně pobýváme venku. 

Nechybí ani besídky, karnevaly, sportovní a vědomostní soutěže, společenská výchova a pohybové hry.
Pestrá škála spontánních činností, kdy si žáci mohou sami vybírat a realizovat aktivity dle svého zájmu v připraveném, podnětném a bezpečném prostředí se svými kamarády, motivuje děti k navazování přátelských vztahů s ostatními spolužáky. Významnou součástí programu ŠD je rozšiřující nabídka zájmových činností formou kroužků.

 

Cílem naší školní družiny je vychovávat děti k smysluplnému využívání volného času a vybavovat je dostatkem námětů pro naplňování volného času,

získávat vědomosti, učí se objevovat nové věci, různé dovednosti a návyky potřebné pro život, rozvíjíme porozumění s jinými lidmi, poznání, že všichni máme práva, ale i povinnosti, osvojení si pravidel společenského chování, rozvíjíme empatii (vcítění), společně řešíme problémy, rozvíjíme vnitřní kvality jedince, budujeme jeho hodnotový systém, pěstujeme zdravý životní styl.

 

 

 

ROČNÍ PLÁNY JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ:

 

ROČNÍ PLÁN 1.ODDĚLENÍ - BERUŠKY

ROČNÍ PLÁN 2.ODDĚLENÍ - SOVIČKY

ROČNÍ PLÁN 3.ODDĚLENÍ - NOTIČKY

ROČNÍ PLÁN 4.ODDĚLĚNÍ - HVĚZDIČKY

ROČNÍ PLÁN 5.ODDĚLENÍ - LEGOMANI

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.