Kotva
Rozvrhy
Zvonění

7:40 – 7:55

Příchod do školy

 

7:55 – 8:00

Příprava na vyučování

 

0. 7:00 - 7:45

1. 8:00 – 8:45

2. 8:55 – 9:40

3. 10:00 – 10:45

4. 10:55 – 11:40

5. 11:50 – 12:35

6. 12:45 – 13:30

Konec dopolední výuky

 

7.  13:40 – 14:25

8.  14:35 - 15:20

Konec odpolední výuky

 

Proškoly.cz

Mapa webu
A
A
A

Potvrzení o negativním testu - přijímací zkoušky

Vloženo: 29.4.2021 | Zobrazeno: 126x
Termíny testování, potvrzení, citace z manuálu MŠMT

Od třídních učitelů jste obdrželi přesné informace. Pro jistotu:

 

Testovací dny: 27.4., 29.4., 3.5. 2021 15-16 hodin testovací prostory ZŠ Pražská, dále dle individuální dohody.  

 

*Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn
v posledních 7 dnech.


*Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy
(ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně.
Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. Pro mohou základní školy použít vzor dostupný na webových stránkách EDU.cz; Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem (např. zaslané školou na uchazečův e-mail).


Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče,
že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.

 

K prostudování MANUÁL ZDE (Velikost: 457.01 kB)