Kotva
Rozvrhy
Zvonění

7:40 – 7:55

Příchod do školy

 

7:55 – 8:00

Příprava na vyučování

 

0. 7:00 - 7:45

1. 8:00 – 8:45

2. 8:55 – 9:40

3. 10:00 – 10:45

4. 10:55 – 11:40

5. 11:50 – 12:35

6. 12:45 – 13:30

Konec dopolední výuky

 

7.  13:40 – 14:25

8.  14:35 - 15:20

Konec odpolední výuky

 

Mapa webu
A
A
A

Uzavření školy od 14.10. do 1.11.2020

Vloženo: 13.10.2020 | Autor: Kudrnova | Zobrazeno: 870x | Zatím neupraveno
Nové rozvrhy tříd pro 1.a 2.stupeň Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem

Vážení rodiče,

očekávaná situace se stala skutečností, od 14.10. škola přechází na distanční výuku. Nejprve vám chci poděkovat za váš zodpovědný přístup, do dnešního dne jsme nemuseli činit opatření KHS, u žádného žáka ani zaměstnance školy nebylo prokázáno onemocnění covid - 19.

Nyní vám předkládám informace k zahájení distanční výuky pro 1. a 2. stupeň od 14.10.2020, střídavá výuka (prezenční a distanční) je k dnešnímu dni zrušena. 

Dostanční výuka je organizována v souladu s Metodickým doporučením pro vzdělávání distančním způsobem (Velikost: 690.14 kB)

vydaným MŠMT dne 23.9.2020.  

 

1. Distanční výuka bude mít dvě části – a) samostatná práce žáků a b) on-line výuka s učiteli (aplikace Teams na chytrých mobilních telefonech nebo na počítačích).

 1. a) Samostatná práce žáků bude probíhat podle úkolů a materiálů zadaných třídními učiteli a vyučujícími daného předmětu. Zadávání úkolů ve všech předmětech (mimo výchov) bude probíhat dle následujících pravidel:

zadávání práce za předmět bude zaslán jednou týdně – žáci Teams, rodiče - Bakaláři , vždy v neděli do 20:00 hodin, vyučující mohou postup upravit  aktuálně podle výukové situace 

 

 1. b) On-line výuka se bude řídit upraveným rozvrhem zveřejněným na školním webu. Předpokládáme, že do konce týdnu bude pro žáky i pedagogy zkušební doba, prohloubení nácviku práce s technikou.
 2.  

  2. Omlouvání neúčasti na distanční výuce - zákonný zástupce žáka je povinnen doložit důvody neúčasti žáka na distanční výuce nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku neúčasti žáka.

   

 3. 3.  Ošetřovné - škola nebude vydávat potvrzení.

 4.  

4. Školní stravování - sledujte informace Gastroserv.

 

5. Komunikujte s námi. Nadále funguje komunikace se zákonnými zástupci a evidence hodnocení žáků, obecná komunikace a omlouvání absence v systému Bakaláři - Komens.  

 

 1. Vážení rodiče, věřím, že společně zvládneme i druhou vlnu distanční výuky. Jsem přesvědčena, že všichni - děti, rodiče,  pedagogové i zaměstnanci školy si zaslouží klidné a radostné časy. Buďme trpěliví a pomáhejme si.

 2. Opatrujte se a v případě potřeby se ozvěte.

 3.  
 4. Hana Kudrnová

 5.  
 6. Opatření ředitelky školy (Velikost: 717.37 kB)
 7. Rozvrhy 1.stupeň (Velikost: neznámá)
 8. Rozvrhy 2. stupeň (Velikost: 27.53 kB)
 9. Ošetřovné
 10. Informace MŠMT (Velikost: 202.54 kB)

 

 1.