Kotva
Rozvrhy
Zvonění

7:40 – 7:55

Příchod do školy

 

7:55 – 8:00

Příprava na vyučování

 

0. 7:00 - 7:45

1. 8:00 – 8:45

2. 8:55 – 9:40

3. 10:00 – 10:45

4. 10:55 – 11:40

5. 11:50 – 12:35

6. 12:45 – 13:30

Konec dopolední výuky

 

7.  13:40 – 14:25

8.  14:35 - 15:20

Konec odpolední výuky

 

Proškoly.cz

Mapa webu
A
A
A

Mgr. Monika Podlahová

Učitelka 2.stupeň, výchova k občanství, výchova ke zdraví

Telefon+420 603 221 131
E-mailmonika.podlahova@zs-jirny.cz

Mgr. Jana Čepeláková

Učitelka 2.stupeň, český jazyk

Telefon+420 603 221 131
E-mailjana.cepelakova@zs-jirny.cz

Mgr. Natália Syrůčková

Učitelka 2.stupeň, anglický jazyk

Telefon+420 603 221 131
E-mailnatalia.syruckova@zs-jirny.cz

PhDr.Mgr.Bc. Jan Hoštička

Učitel 2.stupeň, zeměpis, dějepis

Telefon+420 603 221 131
E-mailjan.hosticka@zs-jirny.cz

Mgr. Jan Hrabec

Učitel 2.stupeň, TV, dějepis, správce PC stanic

Telefon+420 603 221 131
E-mailjan.hrabec@zs-jirny.cz

Mgr. Simona Ševčíková

Učitelka 2.stupeň, třídní učitelka VI.A, matematika

Telefon
E-mailsimona.sevcikova@zs-jirny.cz

Mgr. Eva Kail

Učitelka 2.stupeň, německý jazyk, hudební výchova

Telefon+420 603 221 131
E-maileva.kail@zs-jirny.cz

Mgr.Jitka Maixnerová

Učitelka 2.stupeň, český jazyk

Telefon+420 603 221 131
E-mailjitka.maixnerova@zs-jirny.cz

Mgr. Hana Novosádová

Učitelka 2.stupeň, výtvarná výchova

Telefon+420 603 221 131
E-mailhana.novosadova@zs-jirny.cz

Mgr. Kateřina Polanská

Učitelka 2.stupně, chemie

Telefon+420 603 221 131
E-mailkaterina.polanska@zs-jirny.cz

Mgr. Monika Svobodová-Frišová

Třídní učitelka přípravná třída

Telefon+420 737 827 800
E-mailmonika.svobodova@zs-jirny.cz

Mgr.Květoslava Kočalková

Třídní učitelka VIII., matematika, pracovní činnosti

Telefon+420 603 221 131
E-mailkvetoslava.kocalkova@zs-jirny.cz

RNDr. Pavlína Kouřilová, Ph.D.

Učitelka 2.stupeň, anglický jazyk, přírodopis

Telefon+420 603 221 131
E-mailpavlina.kourilova@zs-jirny.cz

Procvičování angličtiny na www.anglictina86.webnode.cz

Mgr. Petr Mlynář, MBA

Učitel 2.stupeň, třídní učitel VII.A., matematika, fyzika, přírodopis

Telefon+420 603 221 131
E-mailpetr.mlynar@zs-jirny.cz

Mgr. Petr Šimek

Učitel 2.stupeň, český jazyk, dějepis

Telefon+420 603 221 131
E-mailpetr.simek@zs-jirny.cz

Mgr. Jaroslava Šimková

Učitelka 2.stupeň, dějepis

Telefon+420 603 221 131
E-mailjaroslava.simkova@zs-jirny.cz

Ing. Bc. Petr Coufal

učitel 2.stupeň, informatika a zeměpis

Telefon+420 603 221 131
E-mailpetr.coufal@zs-jirny.cz

Mgr. Patricie Lamplotová

Třídní učitelka II.A

Telefon+420 737 827 800
E-mailpatricie.lamplotova@zs-jirny.cz

Bc. Linda Oříšková

Třídní učitelka III.A

Telefon+420 603 221 131 +420 737 827 800
E-maillinda.oriskova@zs-jirny.cz

Mgr. Michaela Mrázová

Třídní učitelka III.B

Telefon+420 737 827 800
E-mailmichaela.mrazova@zs-jirny.cz

Mgr. Pavla Krutská

Třídní učitelka I.A, speciální pedagog

Telefon+420 737 827 800
E-mailpavla.krutska@zs-jirny.cz

Mgr. Zuzana Strachotová

Třídní učitelka I.B

Telefon+420 737 827 800
E-mailzuzana.strachotova@zs-jirny.cz

Mgr. Martina Šuláková

Zástupkyně ředitelky pro 1.stupeň, výchovná poradkyně, třídní učitelka V.A

Telefon+420 603 221 131 +420 737 827 800
E-mailmartina.sulakova@zs-jirny.cz

Mgr.et Mgr. Pavlína Martenková, Dis

Třídní učitelka V.B, německý jazyk

Telefon+420 603 221 131 +420 737 827 800
E-mailpavlina.martenkova@zs-jirny.cz

Mgr. Jana Bláhová

Třídní učitelka IV.A, hudební výchova, český jazyk, koordinátor ŠVP

Telefon+420 603 221 131 +420 737 827 800
E-mailjana.blahova@zs-jirny.cz

Mgr. Veronika Krämerová

Třídní učitelka IV.B, metodik prevence

Telefon+420 603 221 131 +420 737 827 800
E-mailveronika.kramerova@zs-jirny.cz

Mgr. Jana Nová

Statutární zástupkyně ředitelky, třídní učitelka II.B

Telefon+420 603 221 131 +420 737 827 800
E-mailjana.nova@zs-jirny.cz

Mgr. Helena Štrynková

Školní psycholog, třídní učitelka VI.B, anglický jazyk, výchova ke zdraví

Telefon+420 603 221 131
E-mailhelena.strynkova@zs-jirny.cz

Taťána Hanáková

Třídní učitelka VII.A, zeměpis, pracovní činnosti, výtvarná výchova

Telefon+420 603 221 131
E-mailtatana.hanakova@zs-jirny.cz

Kateřina Fialová

Vedoucí vychovatelka

Telefon+420 733 139 425 +420 739 572 474
E-mailkaterina.fialova@zs-jirny.cz

Mgr. Petra Ditrychová

Učitelka 1. stupeň

Telefon+420 603 221 131
E-mailpetra.ditrychova@zs-jirny.cz

Mgr. Markéta Červenková

Učitelka 1. a 2.stupeň, tělesná výchova

Telefon+420 603 221 131
E-mailmarketa.cervenkova@zs-jirny.cz
Celkem: 32 kontaktů