Kotva
Zvonění

7:40 – 7:55

Příchod do školy

 

7:55 – 8:00

Příprava na vyučování

 

1. 8:00 – 8:45

2. 8:55 – 9:40

3. 10:00 – 10:45

4. 10:55 – 11:40

5. 11:50 – 12:35

6. 12:45 – 13:30

Konec dopolední výuky

 

7.  13:40 – 14:25

8.  14:35 - 15:20

Konec odpolední výuky

 

Rozvrhy
Počítadlo
Online:
4
Dnes:
61
Posledních 7 dní:
849
Posledních 30 dní:
4097
Celkem:
37279
Mapa webu
A
A
A

Bc. Linda Oříšková

Třídní učitelka I.A, pracovní činnosti

Telefon+420 251 628 451, +420 739 572 474
E-mailoriskova@zs-jirny.cz

Mgr. Michaela Mrázová

Třídní učitelka I.B

Telefon+420 251 628 451, +420 739 572 474
E-mailmrazova@zs-jirny.cz

Mgr. Pavla Krutská

Třídní učitelka II.A, speciální pedagog

Telefon+420 251 628 451, +420 739 572 474
E-mailkrutska@zs-jirny.cz

Mgr. Zuzana Strachotová

Třídní učitelka II.B

Telefon+420 251 628 451, +420 739 572 474
E-mailstrachotova@zs-jirny.cz

Mgr. Martina Šuláková

Zástupkyně ředitelky pro 1.stupeň, výchovná poradkyně, třídní učitelka III.A

Telefon+420 281 962 941, +420 281 961 655
E-mailsulakova@zs-jirny.cz

Mgr.et Mgr. Pavlína Martenková, Dis

Třídní učitelka III.B, německý jazyk

Telefon+420 281 962 941, +420 281 961 655
E-mailmartenkova@zs-jirny.cz

Mgr. Jana Bláhová

Třídní učitelka IV.A, hudební výchova, koordinátor ŠVP

Telefon+420 281 962 941, +420 281 961 655
E-mailblahova@zs-jirny.cz

Mgr. Veronika Krämerová

Třídní učitelka IV.B, metodik prevence, informatika

Telefon+420 281 962 941, +420 281 961 655
E-mailkramerova@zs-jirny.cz

Mgr. Jana Nová

Zástupkyně ředitelky pro ŠD, třídní učitelka V.A, výtvarná výchova

Telefon+420 281 962 941, +420 281 961 655
E-mailnova@zs-jirny.cz

Mgr. Helena Štrynková

Třídní učitelka V.B, anglický jazyk

Telefon+420 281 962 941, +420 281 961 655
E-mailstrynkova@zs-jirny.cz

Taťána Hanáková

Třídní učitelka V.C

Telefon+420 281 962 941, +420 281 961 655
E-mailhanakova@zs-jirny.cz

Mgr. Petr Šimek

Třídní učitel VI., český jazyk, dějepis

Telefon+420 603 221 131
E-mailsimek@zs-jirny.cz

Mgr. Saskia Polomská

Třídní učitelka VII., matematika, fyzika, výchova ke zdraví

Telefon+420 603 221 131
E-mailpolomska@zs-jirny.cz

Kateřina Fialová

Vedoucí vychovatelka, učitelka 1.stupeň

Telefon+ 420 733 139 425
E-mailfialova@zs-jirny.cz

Mgr. Petra Ditrychová

Učitelka 1.a 2. stupeň, zeměpis

Telefon+420 281 962 941, +420 281 961 655
E-mailditrychova@zs-jirny.cz

RNDr. Pavlína Kouřilová, Ph.D.

Učitelka 1. a 2.stupeň, anglický jazyk, přírodopis

Telefon+420 281 962 941, +420 281 961 655
E-mailkourilova@zs-jirny.cz

Procvičování angličtiny na www.anglictina86.webnode.cz

Bc. Markéta Červenková

Učitelka 1. a 2.stupeň, tělesná výchova

Telefon+420 281 962 941, +420 281 961 655
E-mailcervenkova@zs-jirny.cz

Mgr. Jaroslava Šimková

Učitelka 2.stupeň, dějepis, občanská výchova

Telefon+420 603 221 131
E-mailsimkova@zs-jirny.cz

Mgr. Martina Kratochvílová

Učitelka 2.stupeň, anglický jazyk

Telefon+420 603 221 131
E-mailkratochvilova@zs-jirny.cz

Ing. Petr Coufal

učitel 2.stupně, IKT a zeměpis

Telefon
E-mailcoufal@zs-jirny.cz
Celkem: 20 kontaktů