Kotva
Zvonění

7:40 – 7:55

Příchod do školy

 

7:55 – 8:00

Příprava na vyučování

 

1. 8:00 – 8:45

2. 8:55 – 9:40

3. 10:00 – 10:45

4. 10:55 – 11:40

5. 11:50 – 12:35

6. 12:45 – 13:30

Konec dopolední výuky

 

7.  13:40 – 14:25

8.  14:35 - 15:20

Konec odpolední výuky

 

Rozvrhy
Mapa webu
A
A
A

Mgr. Eva Kail

Učitelka 2.stupeň, německý jazyk

Telefon+420 603 221 131
E-mailkail@zs-jirny.cz

Mgr.Jitka Maixnerová

Učitelka 2.stupeň, český jazyk

Telefon+420 603 221 131
E-mailmaixnerova@zs-jirny.cz

Mgr. Hana Novosádová

Učitelka 2.stupeň, výtvarná výchova

Telefon+420 603 221 131
E-mailnovosadova@zs-jirny.cz

Mgr. Kateřina Polanská

Učitelka 2.stupně, chemie

Telefon+420 603 221 131
E-mailpolanska@zs-jirny.cz

Bc. Monika Svobodová-Frišová

Třídní učitelka přípravná třída

Telefon
E-mailsvobodova@zs-jirny.cz

Mgr. Martin Janda, DiS

Třídní učitel VIII., výchova k občanství, dějepis, fyzika

Telefon+420 603 221 131
E-mailjanda@zs-jirny.cz

Mgr.Květoslava Kočalková

Třídní učitelka VII., matematika, pracovní činnosti

Telefon+420 603 221 131
E-mailkocalkova@zs-jirny.cz

Mgr. Petr Mlynář, MBA

Třídní učitel VI.A., matematika, fyzika, přírodopis

Telefon+420 603 221 131
E-mailmlynar@zs-jirny.cz

Mgr. Patricie Lamplotová

Třídní učitelka I.A

Telefon+420 281 962 941, +420 281 961 655
E-maillamplotova@zs-jirny.cz

Bc. Linda Oříšková

Třídní učitelka II.A

Telefon+420 281 962 941, +420 281 961 655
E-mailoriskova@zs-jirny.cz

Mgr. Michaela Mrázová

Třídní učitelka II.B

Telefon+420 281 962 941, +420 281 961 655
E-mailmrazova@zs-jirny.cz

Mgr. Pavla Krutská

Třídní učitelka III.A, speciální pedagog

Telefon+420 281 962 941, +420 281 961 655
E-mailkrutska@zs-jirny.cz

Mgr. Zuzana Strachotová

Třídní učitelka III.B

Telefon+420 281 962 941, +420 281 961 655
E-mailstrachotova@zs-jirny.cz

Mgr. Martina Šuláková

Zástupkyně ředitelky pro 1.stupeň, výchovná poradkyně, třídní učitelka IV.A

Telefon+420 603 221 131
E-mailsulakova@zs-jirny.cz

Mgr.et Mgr. Pavlína Martenková, Dis

Třídní učitelka IV.B, německý jazyk

Telefon+420 603 221 131
E-mailmartenkova@zs-jirny.cz

Mgr. Jana Bláhová

Třídní učitelka V.A, hudební výchova, koordinátor ŠVP

Telefon+420 603 221 131
E-mailblahova@zs-jirny.cz

Mgr. Veronika Krämerová

Třídní učitelka V.B, metodik prevence

Telefon+420 603 221 131
E-mailkramerova@zs-jirny.cz

Mgr. Jana Nová

Statutární zástupkyně ředitelky, třídní učitelka I.B

Telefon+420 281 962 941, +420 281 961 655
E-mailnova@zs-jirny.cz

Mgr. Helena Štrynková

Školní psycholog, anglický jazyk

Telefon+420 603 221 131
E-mailstrynkova@zs-jirny.cz

Taťána Hanáková

Třídní učitelka VI.A, zeměpis, pracovní činnosti

Telefon+420 603 221 131
E-mailhanakova@zs-jirny.cz

Mgr. Petr Šimek

Učitel 2.stupeň, český jazyk, dějepis

Telefon+420 603 221 131
E-mailsimek@zs-jirny.cz

Kateřina Fialová

Vedoucí vychovatelka

Telefon
E-mailfialova@zs-jirny.cz

Mgr. Petra Ditrychová

Učitelka 1. stupeň

Telefon+420 603 221 131
E-mailditrychova@zs-jirny.cz

RNDr. Pavlína Kouřilová, Ph.D.

Učitelka 1. a 2.stupeň, anglický jazyk, přírodopis

Telefon+420 603 221 131
E-mailkourilova@zs-jirny.cz

Procvičování angličtiny na www.anglictina86.webnode.cz

Bc. Markéta Červenková

Učitelka 1. a 2.stupeň, tělesná výchova

Telefon+420 603 221 131
E-mailcervenkova@zs-jirny.cz

Mgr. Jaroslava Šimková

Učitelka 2.stupeň, dějepis

Telefon+420 603 221 131
E-mailsimkova@zs-jirny.cz

Mgr. Martina Kratochvílová

Učitelka 2.stupeň, anglický jazyk

Telefon+420 603 221 131
E-mailkratochvilova@zs-jirny.cz

Ing. Bc. Petr Coufal

učitel 2.stupeň, IKT a zeměpis

Telefon+420 603 221 131
E-mailcoufal@zs-jirny.cz
Celkem: 28 kontaktů