Kotva
Zvonění

7:40 – 7:55

Příchod do školy

 

7:55 – 8:00

Příprava na vyučování

 

0. 7:00 - 7:45

1. 8:00 – 8:45

2. 8:55 – 9:40

3. 10:00 – 10:45

4. 10:55 – 11:40

5. 11:50 – 12:35

6. 12:45 – 13:30

Konec dopolední výuky

 

7.  13:40 – 14:25

8.  14:35 - 15:20

Konec odpolední výuky

 

Proškoly.cz

Mapa webu
A
A
A

Školská rada

Vloženo: 13.5.2018 | Zobrazeno: 3778x

Vážení rodiče, žáci, zaměstnanci a přátelé naší školy, vítáme vás na stránce školské rady při ZŠ Jirny.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel školy (tj. obec Jirny), který zároveň stanoví počet jejích členů (6) a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Rádi bychom spolupracovali na rozvoji naší školy nejen s Vámi rodiči a zaměstnanci školy, ale i s žáky školy. V rámci našich pravomocí se chceme podílet na chodu jirenské školy a jsme připraveni reagovat na podněty, návrhy a připomínky rodičů, zaměstnanců, žáků, ale i dalších osob. Chceme rozvíjet naši školu a vytvářet konstruktivní prostředí mezi školou, jejími žáky a jejich rodiči.

Pro kontakt můžete využít emailovou adresu  skolskarada@zs-jirny.czkam se na nás můžete obracet se svými dotazy, podněty, návrhy a připomínkami.

 

Zaslat nám můžete například:

- podněty k účasti školy na nějaké akci či programu, který probíhá v jiných školách,

- návrhy na úpravu či doplnění vzdělávacího programu, zařazení nějakého tématu do výuky atd.,

- nápady a návrhy na doplnění vybavení tříd či školy nebo pořízení vyučovacích pomůcek,

- vyjádření nespokojenosti (či spokojenosti) se způsobem řešení nějakého problému konkrétního žáka,

- připomínky k fungování družiny, školního klubu či mimoškolních aktivit organizovaných školou,

- připomínky ke způsobu hospodaření školy, k platbám za jednotlivé školou organizované aktivity.

 

Byli bychom rádi, kdyby školská rada sloužila nejen jako prostředník ke vzájemné komunikaci mezi rodiči, jejími žáky, pedagogickými pracovníky a zřizovatelem, ale i k rozvoji celé naší školy a vzdělání našich dětí.

 

Volební období 2021-2024:

Zástupci rodičů:  Mgr. Petr Hanyk, předseda ŠR, Pavlína Roškotová

Zástupci zřizovatele:  Mgr. Tereza Benáčanová, JUDr. Jitka Korejzová

Zástupci pedagogů:  Mgr. Martina Kratochvílová, Mgr. Zuzana Strachotová

         

 

Školský zákon - ŠR (Velikost: 13.71 kB)

 

 

 

Vloženo: 13.5.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 557x | Zatím neupraveno
Oznamuji vám, že volby zákonných zástupců do školské rady konané dne 23.11.2017 proběhly řádně.

Celkem: 1 článek