Fotografický kroužek

Zájemci o pokračování fotografického kroužku obdrží přihlášku na II.pololetí vratnou do 25.2. O termínu 1.setkání budete informováni.