Zájmové útvary v roce 2013/2014

Termíny kroužků

Pondělí

  • Informatika  12:30 - 13:15 IV.A 13:20 - 14:05 IV.B  Kudrnová
  • Dys - klub     2.-5.roč.  13:15 - 14:00   Krutská, Šeblová 

Úterý

  • Výtvarný kroužek 4.-5.roč. 14:00 - 15:15 Nová
  • Taneční kroužek 2.-5.roč. 13:45 - 14:45 Ditrychová

Středa

  • Cvičení z ČJ a M  - příprava na studium 5.roč. 13:30 - 14:30 Krämerová

Čtvrtek

  • Zábavná matematika 4.-5.roč. 14:00 - 14:45 Krämerová
  • Keramika 4.-5.roč. a 3.roč. nedruž. 14:00 - 15:15 Šuláková, Měřičková
  • Přírodovědný kroužek 3.-4.roč. 13:45 - 15:15 Racková
  • Artefiletika 1.-3.roč. 15:00-16:00 Jireňáček