Výchovné poradenství

Informace pro rodiče - kontakty

Funkce

Jméno

E-mail

Konzultační hodiny

Výchovná poradkyně

Mgr. Martina Šuláková

 sulakova@zs-jirny.cz

Poradenské služby školy

Pro žáky a učitele:
denně 07:30 - 07:55
Jiný termín po domluvě
Pro rodiče:
pondělí : 12:30 - 14:30, po tel. domluvě

 281 961 655

Speciální pedagog

Mgr. Pavla Krutská

  krutska@zs-jirny.cz

Každé úterý po tel.domluvě:

11,40 - 12,35

733 139 425

Preventistka

Mgr. Veronika Krämerová

 kramerova@zs-jirny.cz

Minimální preventivní program 2017-2018

Prevence šikany 

Pro žáky - středa 11,40 - 12,30- nová budova

Rodiče po tel.domluvě:

po - st - 7,15 - 7,45

281 961 655

Logopedka

Mgr. Jarmila Šimáková

 

Pondělí po tel. domluvě:

777 695 559

Asistentka pedagoga

Radka Posýřilová 

Veronika Zelinková

Jana Krejčíková

Soňa Učňová Letavková

Gábina Kašparová

Sandra Pšondrová

posyrilova@zs-jirny.cz

 

 zelinkova@zs-jirny.cz

 

krejcikova@zs-jirny.cz

ucnova@zs-jirny.cz

 

kasparova@zs-jirny.cz

psondrova@zs-jirny.cz

 

Vážení rodiče,

pokud máte nějaké pochybnosti o správném vývoji Vašeho dítěte a školní úspěšnosti, budeme rádi, když se na nás obrátíte a společně s námi navrhnete postupy, přístup a způsob, jak Vašemu dítěti pomoci. Rádi vás nasměrujeme k odborníkům, kteří se věnují dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Naším hlavním spolupracovníkem, ale i spádovou oblastí pro vyšetření je Pedagogicko – psychologická poradna Středočeského kraje, odloučené pracoviště pro Prahu – východ.Toto pracoviště je umístěno v ZŠ Tolerance, Mochovská 570, Praha 9 – Hloubětín. (2. patro tmavě žluté budovy), tel.: 281 867 331

Zde probíhají vyšetření žáků při podezření na specifické poruchy učení, chování, ale i testy školní zralosti před nástupem do školy, či vyšetření předpokladů ke studiu na víceletých gymnáziích.

 • Dále spolupracujeme se soukromou speciálně pedagogickou poradnou v Praze – Horních Počernicích, s paní Mgr. Danou Vojtovičovou, která se zaměřuje na individuální reedukaci SPU a grafomotorických obtíží, tel.: 281 926 156, 608 863 652. Tyto služby jsou hrazené.

Pokud chcete nechat své dítě vyšetřit v poradně je nutné zajistit si telefonicky termín (tel.: 281 867 331 paní sekretářka Smítková), dále Vám v přílohách nabízíme k vytisknutí formulář pedagogické poradny, který necháte vyplnit třídní učitelce a s ním jdete na plánované vyšetření. Škola již nesmí tyto dotazníky odesílat!

Přestože respektujeme Vaše právo na zvolení si vlastní instituce, ve které necháte své dítě vyšetřit, chtěli bychom Vás upozornit, že dítě musí být vyšetřeno nejen psychologem, ale též speciálním pedagogem, který stanoví jednotlivé diagnózy. Potvrzení od klinického psychologa nestačí, tento posudek není celkový a chybí zde důležitá vyšetření. Dítě musí být vždy vyšetřeno v pedagogicko – psychologické poradně, aby mohlo uplatňovat nárok na individuální plán, úlevy a zvýšený normativ. Nebojte se na nás obrátit s problémy Vašich dětí, rádi vám poradíme. Děkujeme za pochopení.

Věnujte prosím pozornost přílohám, ve kterých jsou všechny potřebné dokumenty ke stažení.

Mgr. Martina Šuláková – výchovný poradce

Dotazník k vyšetření v PPP.pdf (274,5 kB)
Poučení IVP.pdf (290,

dost o slovn hodnocen(1).doc (26,5 kB)


 

POKYNY K POSTUPU PŘI VYŠETŘENÍ ŽÁKA V PPP

 • Vyplnění dotazníku pro potřeby PPP vyučujícími
 • Podpisy vyučujících, výchovné poradkyně, ředitelky školy na dotazníku
 • Rodiče donesou dotazník k termínu vyšetření do PPP
 • Rodič dostává vypracovanou zprávu v poradně, kde musí potvrdit souhlas svým podpisem
 • Do školy přijde zpráva datovou schránkou, poté je rodič vyzván k podpisu, že se zprávou souhlasí, popřípadě žádá o vypracování IVP
 • Pokud bude vypracován IVP, rodič dále může požádat o slovní hodnocení a podepíše též,, Poučení o vzdělávání dle IVP“
 • Dále třídní učitel vypracuje IVP, který podepíší rodiče, třídní učitel, ředitelka školy a výchovná poradkyně
 • IVP je závazný podklad pro klasifikaci žáka
 • Zpráva z vyšetření se nachází u výchovné poradkyně (kopie) a zároveň v katalogovém listě žáka (originál)

 

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám poskytnout několik základních rad v domácí přípravě dětí s SPU. Cílem naší společné práce je připravit a umožnit dítěti doplnění mezer ve výuce a v základech učiva, současně vytvořit ucelený systém znalostí, které je žák schopen pojmout a pochopit tak, aby byl připraven zvládnout nároky základního typu školství.

 

 1. Prvním krokem v domácí přípravě by mělo být stanovení určité hodiny a její dobu pokud možno důsledně dodržovat. Tímto "stereotypem" při přípravě minimalizujeme možnost únikových reakcí od domácí práce, které děti občas uplatňují. Při stanovení této hodiny je třeba vycházet především z organizace běžného života rodiny.
 2. Druhým krokem je spolupráce rodiče a dítěte, okamžitá možnost kontrolovat nejen výsledky práce, ale i jejich pracovní postup. V případě potřeby můžete ihned poradit a vyjádřit podporu, doporučuji chválit i za malé pokroky a hlavně snahu. Před započetím práce bychom měli spolu s dítětem stanovit postup práce, je třeba vybrat co je nejdůležitější a co je méně důležité.
 3. Třetím krokem je pracovat v kratších intervalech a střídat různé druhy činností - hlasité čtení, přepis s doplňováním atd., jeden interval by neměl být delší než 15 min. možno opakovat několikrát za den.
 4. Čtvrtým krokem je důkladná kontrola přímo ve spolupráci s dítětem, vždy po každém cvičení.
 5. Pátým krokem je, že vzhledem k tomu, že děti občas zapomínají nejen domácí úkoly, ale i pomůcky na vyučování, je dobré vytvořit si jednotný systém přípravy věcí do školy. Postup obou rodičů by měl být shodný.
 6. Šestým krokem je atmosféra při domácí přípravy, důležitý je klidný přístup obou rodičů a vstřícnosti, je dokázáno, že strach a jiné negativní pocity u dítěte blokují proces učení. Důležité je poznat, zdali dítě probrané látce rozumí a dokáže ji v praxi používat. Opakováním učiva je možné tuto skutečnost jednoduše ověřit.


Více zde: http://www.zs-jirny.cz/vychovne-poradenstvi/

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám poskytnout několik základních rad v domácí přípravě dětí s SPU. Cílem naší společné práce je připravit a umožnit dítěti doplnění mezer ve výuce a v základech učiva, současně vytvořit ucelený systém znalostí, které je žák schopen pojmout a pochopit tak, aby byl připraven zvládnout nároky základního typu školství.

 

 1. Prvním krokem v domácí přípravě by mělo být stanovení určité hodiny a její dobu pokud možno důsledně dodržovat. Tímto "stereotypem" při přípravě minimalizujeme možnost únikových reakcí od domácí práce, které děti občas uplatňují. Při stanovení této hodiny je třeba vycházet především z organizace běžného života rodiny.
 2. Druhým krokem je spolupráce rodiče a dítěte, okamžitá možnost kontrolovat nejen výsledky práce, ale i jejich pracovní postup. V případě potřeby můžete ihned poradit a vyjádřit podporu, doporučuji chválit i za malé pokroky a hlavně snahu. Před započetím práce bychom měli spolu s dítětem stanovit postup práce, je třeba vybrat co je nejdůležitější a co je méně důležité.
 3. Třetím krokem je pracovat v kratších intervalech a střídat různé druhy činností - hlasité čtení, přepis s doplňováním atd., jeden interval by neměl být delší než 15 min. možno opakovat několikrát za den.
 4. Čtvrtým krokem je důkladná kontrola přímo ve spolupráci s dítětem, vždy po každém cvičení.
 5. Pátým krokem je, že vzhledem k tomu, že děti občas zapomínají nejen domácí úkoly, ale i pomůcky na vyučování, je dobré vytvořit si jednotný systém přípravy věcí do školy. Postup obou rodičů by měl být shodný.
 6. Šestým krokem je atmosféra při domácí přípravy, důležitý je klidný přístup obou rodičů a vstřícnosti, je dokázáno, že strach a jiné negativní pocity u dítěte blokují proces učení. Důležité je poznat, zdali dítě probrané látce rozumí a dokáže ji v praxi používat. Opakováním učiva je možné tuto skutečnost jednoduše ověřit.


Více zde: http://www.zs-jirny.cz/vychovne-poradenstvi/

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám poskytnout několik základních rad v domácí přípravě dětí s SPU. Cílem naší společné práce je připravit a umožnit dítěti doplnění mezer ve výuce a v základech učiva, současně vytvořit ucelený systém znalostí, které je žák schopen pojmout a pochopit tak, aby byl připraven zvládnout nároky základního typu školství.

 

 1. Prvním krokem v domácí přípravě by mělo být stanovení určité hodiny a její dobu pokud možno důsledně dodržovat. Tímto "stereotypem" při přípravě minimalizujeme možnost únikových reakcí od domácí práce, které děti občas uplatňují. Při stanovení této hodiny je třeba vycházet především z organizace běžného života rodiny.
 2. Druhým krokem je spolupráce rodiče a dítěte, okamžitá možnost kontrolovat nejen výsledky práce, ale i jejich pracovní postup. V případě potřeby můžete ihned poradit a vyjádřit podporu, doporučuji chválit i za malé pokroky a hlavně snahu. Před započetím práce bychom měli spolu s dítětem stanovit postup práce, je třeba vybrat co je nejdůležitější a co je méně důležité.
 3. Třetím krokem je pracovat v kratších intervalech a střídat různé druhy činností - hlasité čtení, přepis s doplňováním atd., jeden interval by neměl být delší než 15 min. možno opakovat několikrát za den.
 4. Čtvrtým krokem je důkladná kontrola přímo ve spolupráci s dítětem, vždy po každém cvičení.
 5. Pátým krokem je, že vzhledem k tomu, že děti občas zapomínají nejen domácí úkoly, ale i pomůcky na vyučování, je dobré vytvořit si jednotný systém přípravy věcí do školy. Postup obou rodičů by měl být shodný.
 6. Šestým krokem je atmosféra při domácí přípravy, důležitý je klidný přístup obou rodičů a vstřícnosti, je dokázáno, že strach a jiné negativní pocity u dítěte blokují proces učení. Důležité je poznat, zdali dítě probrané látce rozumí a dokáže ji v praxi používat. Opakováním učiva je možné tuto skutečnost jednoduše ověřit.

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám poskytnout několik základních rad v domácí přípravě dětí s SPU. Cílem naší společné práce je připravit a umožnit dítěti doplnění mezer ve výuce a v základech učiva, současně vytvořit ucelený systém znalostí, které je žák schopen pojmout a pochopit tak, aby byl připraven zvládnout nároky základního typu školství.

 

 1. Prvním krokem v domácí přípravě by mělo být stanovení určité hodiny a její dobu pokud možno důsledně dodržovat. Tímto "stereotypem" při přípravě minimalizujeme možnost únikových reakcí od domácí práce, které děti občas uplatňují. Při stanovení této hodiny je třeba vycházet především z organizace běžného života rodiny.
 2. Druhým krokem je spolupráce rodiče a dítěte, okamžitá možnost kontrolovat nejen výsledky práce, ale i jejich pracovní postup. V případě potřeby můžete ihned poradit a vyjádřit podporu, doporučuji chválit i za malé pokroky a hlavně snahu. Před započetím práce bychom měli spolu s dítětem stanovit postup práce, je třeba vybrat co je nejdůležitější a co je méně důležité.
 3. Třetím krokem je pracovat v kratších intervalech a střídat různé druhy činností - hlasité čtení, přepis s doplňováním atd., jeden interval by neměl být delší než 15 min. možno opakovat několikrát za den.
 4. Čtvrtým krokem je důkladná kontrola přímo ve spolupráci s dítětem, vždy po každém cvičení.
 5. Pátým krokem je, že vzhledem k tomu, že děti občas zapomínají nejen domácí úkoly, ale i pomůcky na vyučování, je dobré vytvořit si jednotný systém přípravy věcí do školy. Postup obou rodičů by měl být shodný.
 6. Šestým krokem je atmosféra při domácí přípravy, důležitý je klidný přístup obou rodičů a vstřícnosti, je dokázáno, že strach a jiné negativní pocity u dítěte blokují proces učení. Důležité je poznat, zdali dítě probrané látce rozumí a dokáže ji v praxi používat. Opakováním učiva je možné tuto skutečnost jednoduše ověřit.


Více zde: http://www.zs-jirny.cz/vychovne-poradenstvi/