Stránky tříd - školní rok 2016/2017


  

 1. ročník - I.A 

Třídní učitelka 

Mgr. Michaela 

Mrázová

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

1. ročník - I.B

Třídní učitelka 

Mgr. et Mgr. Pavlína 

Šošolíková, DiS

 

  

 

 

2. ročník - II.A

Třídní učitelka 

Mgr. Pavla Krutská

 

  

 

 

2. ročník - II.B

Třídní učitelka 

Mgr. Veronika  

Krämerová

 

  

 

 

3.ročník - III.A

Třídní učitelka 

Mgr. Zuzana 

Strachotová

 

 

 

 

3. roč ník - III.B

Třídní učitelka 

Mgr. Helena 

Štrynková

 

 

 

 

3. ročník - III.C

Třídní učitelka 

Taťána Hanáková

 

 

 

4. ročník - IV.A

Třídní učitelka 

Bc. Linda Oříšková

 

 

 

 

4. ročník - I V.B

Třídní učitelka 

Mgr. Martina Šuláková 

 

 

 

5. ročník - V.A

Třídní učitelka 

Mgr. Jana Nová

 

 

 

 

5. ročník - V.B

Třídní učitelka 

Mgr. Jana Bláhová