Stránky tříd - školní rok 2015/2016


  

 1. ročník - I.A 

Třídní učitelka 

Mgr. Pavla Krutská

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

1. ročník - I.B

Třídní učitelka 

Mgr. Veronika Krämerová

 

  

 

 

2. ročník - II.A

Třídní učitelka 

Mgr. Zuzana Strachotová

 

  

 

 

2. ročník - II.B

Třídní učitelka 

Mgr. Helena Štrynková

 

  

 

 

2.ročník - II.C

Třídní učitelka 

Taťána Hanáková

 

 

 

 

   

3. roč ník - III.A

Třídní učitelka 

Mgr. Marcela Meřičková

 

 

 

 

3. ročník - III.B

Třídní učitelka 

Mgr. Michaela Mrázová

 

 

 

         

4. ročník - IV.A

Třídní učitelka 

Mgr. Jana Nová

 

 

 

 

4. ročník - IV.B

Třídní učitelka 

Mgr. Jana Bláhová

 

 

 

5. ročník - V.A

Třídní učitelka 

Mgr. Martina Šuláková

 

 

 

 

5. ročník - V.B

Třídní učitelka 

Mgr. et Mgr. Pavlína Šošolíková

 


 

 

5. ročník - V.C

Třídní učitelka 

Mgr. Petra Ditrychová