Stránky tříd - školní rok 2012/2013


  

 1. ročník - I.A 

Třídní učitelka Mgr. Milada Sýkorová

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

1. ročník - I.B

Třídní učitelka Mgr. Helena Klučinová

 

  

 

 

2. ročník - II.A

Třídní učitelka Mgr. Irena Racková

 

  

 

 

2. ročník - II.B

Třídní učitelka Bc. Zuzana Strachotová

 

 

 

 

2. ročník - II.C

Třídní učitelka Mgr. Pavla Krutská

 

 

 

 

3. roč ník - III.A

Třídní učitelka Taťána Hanáková

 

 

 

 

3. ročník - III.B

Třídní učitelka Mgr. Marcela Šeblová

 

 

 

4. ročník - IV.A

 

Třídní učitelka Mgr. Marcela Měřičková

 

 

 

4. ročník - IV.B

Třídní učitelka Mgr. Martina Šuláková

 

 

 

 

5. ročník - V.A

Třídní učitelka Mgr. Veronika Krämerová

 


 

 

5. ročník - V.B

Třídní učitelka Mgr. Jana Nová