5.ročník - V.A

Aktuality

Březen - Měsíc knihy

11.04.2014 13:02
V rámci Měsíce knihy jsme se zúčastnili akcí - autorského čtení mladé autorky Anny Šulákové ze sbírky Ztráty a nálezy, filmového představení "Bella a Sebastian" zfilmovaného podle knižní předlohy. Společně jsme besedovali o nejoblíbenějších knihách a o knihách pro děti a mládež. Ve škole se konal...

Přednáška o skle

28.02.2014 08:31
Ve čtvrtek 27.2.2014 jsme se zúčastnili přednášky o skle provázenou praktickými ukázkami tvarování skla nad kahanem. Přednášku vedl pan Michal Zahradník, vyučený technický sklofoukač. Sklářské řemeslo se v jeho rodině dědilo nepřetržitě od roku 1775 a on je již osmou generací sklářů, s více jak...

PF 2014

28.12.2013 17:04
Vážení rodiče a milé děti, ráda bych Vás touto cestou pozdravila a popřála Vám všem do nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. M.Měřičková

Den otevřených dveří

06.11.2013 19:54
Dne 5.11. se konal v naší škole Den otevřených dveří s podtitulem Škola má narozeniny. Přišlo nás navštívit 5 rodičů, kteří si prohlédli v budově školy výstavu ke 150. výročí založení školy, naši novou třídu, výtvarné a rukodělné práce. Někteří se zúčastnili hodiny PČ, kde děti vyráběly papírové...

Muzeum hl. města Prahy

11.10.2013 19:02
V pátek 28.9.2013 jsme v rámci finanční gramotnosti žáků navštívili Muzeum hl. města Prahy. Děti shlédly divadelní představení Poslední mince, kde volně vstupovaly do děje a Nela s Matějem si v něm dokonce zahráli. Po divadle nás čekala interaktivní výstava Peníze nebo život?

Výlet Ostrá nad Labem

11.10.2013 18:57
Ve čtvrtek 12.9.2013 jsme byli na výletě v Ostré nad Labem, kde jsme navštívili středověkou vesnici Botanicus s ukázkou lidových řemesel. Děti si vyzkoušely výrobu papíru, knihtisk, výrobu mýdla, svíček, provazů, drátenictví, rýžování zlata. Akce se nám vydařila a my jsme ji zakončili v místní...

Září v 5.A

11.10.2013 18:55
Září ve škole uteklo jako voda a naše třída se v rámci výuky zúčastnila dvou pěkných akcí.