Aktuality

Sportovní dopoledne v Čelákovicích

21.06.2017 23:31
Jako jednu z posledních třídních akcí nás tento školní rok čekalo dopolední sportování v Čelákovicích. Začali jsme ve sportovním Spring centru, kde nám dvě hodiny patřily bowlingové dráhy a sál na sálovou kopanou. Rozdělili jsme se do skupin a vyzkoušeli si - některří i poprvé - jak nejednoduché,...

Pobyt v přírodě - Živohošť 5.-7. 6.

18.06.2017 23:20
První červnový týden nás čekal třídenní výjezd do přírody, a to přímo ke břehu Slapské přehrady, kde jsme byli ubytováni.  Tři dny byly plné aktivit a nikdo se nestihl ani chvilinku nudit. Okolí skýtalo množství aktivit - sportovali jsme, plnili různé zajímavé úkoly, tvořili jsme, učili se...

31. května a výlet do husitského Tábora

16.06.2017 23:14
Poslední květnový den nás zavedl do krásného historického města, které je spjato s hustitstvím. Veškeré znalosti z dějepisu jsme tedy mohli prakticky využít a přenesli jsme se zpět v čase do dob Mistra Jana Husa či Jana Žižky. Vyzkoušeli jsme si historická řemesla, na vlastní oči se seznámili s...

Dopravní výchova

24.05.2017 22:35
V Čelákovicích nás čekala druhá část dopravní výchovy, která je součástí výuky ve čtvrtém ročníku. Teoretickou část zvládly děti již před několika týdny na jedničku a následovala praktická výuka. Děti absolvovaly nejen jízdu zručnosti tvořenou několika překážkami, ale také opakovací test a jízdu na...

Exkurze do ZOS a třídní "Den Země"

17.05.2017 14:15
Pondělní ráno nás přivítalo oblačnou oblohou, ale my jsme se nenechali odradit a vybaveni batůžky s pláštěnkami a dobrotami od maminek, jsme vyrazili na exkurzi do jirenské ZOS. Přivítal nás pan Bulíř, který nám byl milým průvodcem. Ukázal nám celý chov tura domácího - od boxů s právě narozenými...

Jarní a velikonoční tvoření

10.04.2017 20:20
Jaro přímo vybízí k tomu, aby se naše výzdoba hýřila barvami a veselými tématy. Nejdříve jsme vytvořili velkou skupinovou práci, kterou jsme poskytli k výzdobě kulturního domu při recyklační akci, kterou pořádal místní skautský oddíl. Nyní nám již zdobí prostranství před třídou. Využili jsme různé...

Recitační soutěž

31.03.2017 23:17
Další ročník tradiční recitační soutěže se uskutečnil za účasti tří našich spolužáků, které si pomocí tajného hlasování vybrali ostatní spolužáci. Musím říci, že nás reprezentovali statečně a děkujeme jim za jejich výkony. Největším oceněním bylo umístění Gábinky na třetím místě.

"Sbírka motýlů"

19.03.2017 22:35
Vzhledem k tomu, že se blíží jaro, tak nám třídu i chodby zdobí krásná "sbírka motýlů", které děti vyrobily v rámci Výtvarné výchovy a Pracovní činnosti. No uznejte, není to krása? :-)

"Kája v akci" aneb přišli k nám artisté

11.03.2017 19:28
Čtvrteční den nám přišli na závěr zpříjemnit artisté Janečkovi - v čele s naším spolužákem Kájou. Klaun všechny děti rozesmál, pobavil soutěží s balónky a překvapil artitstickými kousky. Dokonce jsme viděli i jednu "dravou šelmu" a na závěr úžasné vystoupení Káji. Ten nejen, že balancoval na...

Projektový den "Lucemburkové"

11.03.2017 19:27
Děti pracovaly ve skupinách, individuálně i ve dvojicích - stihly vyrobit krásné "plakáty" s podobiznami Karla IV. a jeho manželek, vyrobily si královské koruny a následně jsme společně vybírali i Karla IV. a jeho ženy - no bylo veselo :-)