Taneční kroužek Ditrdance

Kroužek není od školního roku 2009/2010 aktivní.

Vedoucí Petra Ditrychová, kroužek je určen žákům 2.- 5. ročníku.

Kroužek je zaměřen na taneční a pohybovou průpravu dětí ve věku 7-10 let. Děti si osvojují základy společenských tanců, aerobiku, diska a výrazového tance. Formou tanečních her se učí vnímat hudbu a smysl pro rytmus.

 

Kroužek ve druhém pololetí

 

Od března je ze zdravotních důvodů  taneční kroužek až do odvolání ukončen.....

Kroužek bude probíhat podle počasí buď v tělocvičně nebo ve škole. Vždy dám dětem předem vědět, kde budeme. Nutná pevná sportovní obuv na přezutí, případně tričko na převlečení a pití. Vzhledem k tomu, že kroužek 3.2. a 10.2. z důvodu mých studijních povinností odpadá, bude platba na druhé pololetí snížena. Částku 400,- Kč uhraďte nejpozději do 27. 2. 2009.

 

17.2.

3.3.

17.3.

31.3.

14.4.

28.4.

12.5.

26.5.

I.skupina – sudé týdny

 

13.20 – 14. 45

24.2.

24.3.

7.4.

21.4.

5.5.

19.5.

2.6.

9.6.

II. skupina - liché týdny

 

13.20 – 14.45

2.A

Vlastníková

2.B

Polomská

2.A

Komrzýová H.

3.B

Závišová

2.A

Vašáková

3.B

Šaldová

2.A

Maszlagová

3.B

Stinglová

2.A

Husáková

3.B

Nagyová T.

2.B

Blau

3.B

Nagyová N.

2.B

Vojířová

4.

Šuláková

2.B

Bohatová

4.

Komrzýová Ha.

2.B

Jiráková

4.

Rovenská

3.A

Semrádová

4.

Kuruczová

3.A

Nováková K.

5.

Tomková

3.B

Kosnarová

5.

Fialová

3.B

Zouzalová

5.

Bukáčková

5.

Šimáň

5.

Dudková

5.

Rakowská