Školní jídelna

 

Informace pro rodiče ZŠ Jirny na školní rok 2017/2018

Každý nový strávník musí mít zakoupený čip v hodnotě 120,- Kč, bez kterého není možno vydat oběd.

Čip bude strávník používat po celou školní docházku. Při jeho ztrátě nebo poškození je strávník povinen toto nahlásit vedoucí ŠJ

a musí si zakoupit čip nový. Pokud tento původní později najde, bude mu částka 120,-Kč vrácena. Podmínkou je však vrácení

nového zakoupeného čipu.

Prodej čipů bude zahájen od 28.8.2017 – 1.9.2017 od 8:00 do 14:00 hodin, 

                                            dne 4.9.2017 od 8:00 do 17:00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ.

Při zakoupení čipu, obdrží strávník přihlášku do školní jídelny a zároveň variabilní symbol, pod kterým budete zasílat platbu na účet ŠJ.  Dětem z MŠ které přestupují do ZŠ , zůstávají variabilní symboly stejné.

Úhrady za stravné se platí zálohově a to nejpozději do 20.dne příslušného měsíce. Celkem vždy 10 plateb.

Částky se hradí na účet : 192459640/0300.

Vyúčtování přeplatků se provádí jednou ročně a to na konci školního roku. Z tohoto důvodu je potřeba dodat vedoucí ŠJ Vaše

číslo účtu, na které budou přeplatky vráceny.

Obědy lze odhlašovat na tel.281 963 436 nebo na stránkách www.strava.cz  a nebo na e-mailové adrese ms.jirny@gmail.com .

Podrobné informace jsou v Provozním řádu školní jídelny, které jsou k dispozici na stránkách MŠ.

Provozní řád ŠJ.pdf 
Přehled záloh ŠJ.pdf 


Případné dotazy ohledně stravování a provozu ŠJ Vám ráda zodpoví vedoucí ŠJ.

Děkuji Vám za spolupráci Homolová Věra, vedoucí ŠJ

Tel. 281 963 436 nebo 737 172 653

V Jirnech dne 8.6.2017 

 
Novinka ve stravovacím provozu - elektronické objednávání stravy 
 
 
 
 

Místo poskytování školního stravování:

Mateřská škola Jirny, okres Praha - východ

příspěvková organizace
ul. 5.května čp.333, 250 90 Jirny 

Ředitelka: Iva Křenková

Telefon: 281 961 437

Vedoucí ŠJ: Věra Homolová

Telefon: 281 963 436

č.ú. 192459640/0300

Provozní řád školní jídelny_2015

Provozní řád školní jídelny_2015_Priloha

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

Jídelní lístek

Aktuální jídelní lístek na stránkách MŠ Jirny.