Školní jídelna

Základní informace pro rodiče ZŠ Jirny na školní rok 2018/2019

Každý nový strávník musí mít zakoupen čip v hodnotě 120,- Kč, bez kterého není možné vydat oběd.

Čip bude strávník používat po celou dobu školní docházky. Při jeho ztrátě nebo poškození je strávník povinen

toto nahlásit vedoucí ŠJ a musí si zakoupit čip nový. Při ukončení docházky do ŠJ se čip vrací a strávník dostane

částku 120,- Kč zpět. 

Prodej čipů bude zahájen

od 27.8.2018 – 31.8.2018 od 8:00 do 12:00 hodin, dne 3.9.2018 od 8:00 do

17:00 hodin v kanceláři vedoucí ŠJ.

Při zakoupení čipu obdrží strávník přihlášku do ŠJ a zároveň variabilní symbol, pod kterým budete zasílat

platby na účet ŠJ. Dětem, které navštěvovaly MŠ Jirny, zůstávají variabilní symboly stejné.

Úhrady za stravné se platí zálohově a to nejpozději do 20.dne v měsíci. Je potřeba ,aby byla vždy platba o měsíc

dopředu. Celkem vždy 10 plateb. 

Úhrady za stravné se platí na účet číslo: 192459640/0300.

Vyúčtování přeplatků provádíme jednou ročně, a to na konci školního roku, nejpozději na začátku července.

Z tohoto důvodu je potřeba dodat vedoucí ŠJ Vaše číslo účtu, na který budou přeplatky převedeny.

Obědy lze odhlašovat na tel. čísle 281 963 436 nebo na stránkách www.strava.cz nebo na e-mailové adrese

ms.jirny@gmail.com.

Podrobné informace jsou v Provozním řádu školní jídelny, který máte k dispozici v přihláškách na stravování

do ŠJ a na stránkách MŠ.

Případné dotazy ohledně stravování a provozu ŠJ Vám ráda zodpoví vedoucí ŠJ.

Děkujeme za spolupráci Homolová Věra, vedoucí ŠJ

V Jirnech dne 9.6.2018

Tel. 281 963 436 nebo 737 172 653

Odhlašování dětí  u paní hospodářky: ms.jirny@gmail.com

 
Novinka ve stravovacím provozu - elektronické objednávání stravy 
 
 
 
 

Místo poskytování školního stravování:

Mateřská škola Jirny, okres Praha - východ

příspěvková organizace
ul. 5.května čp.333, 250 90 Jirny 

Ředitelka: Stanislava Děrešová

Telefon: 281 961 437

Vedoucí ŠJ: Věra Homolová

Telefon: 281 963 436 nebo 737 172 653

č.ú. 192459640/0300

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

Jídelní lístek

Aktuální jídelní lístek na stránkách MŠ Jirny.