Přijímací řízení

Informace pro rodiče budoucích žáků 1.ročníku a žáků 5.ročníku.