Pravidla společné práce

 • Každý z nás umí něco dobře a něco mu dělá potíže.
 • Dítě se SPU se v tomto smyslu od druhých lidí neliší.
 • Je důležité umět číst, psát a počítat, protože je to nezbytné pro náš život.
 • Dítě potřebuje pomoc, aby se těmto dovednostem naučilo, tato pomoc se mu neposkytuje proto, že by bylo hloupé nebo líné.
 • Na dítěti nevidíme nic špatného, neztrácíme trpělivost.
 • Nápravná cvičení mají dítěti pomoci, aby se mohlo všemu naučit, a tak své potíže překonalo.
 • Bude však muset pravidelně a systemaicky pracovat.

Při setkáváních upřednostňujeme:

 • Klidnou a pohodovou atmosféru.
 • Důvěru, toleranci a respektování se navzájem. 
 • Využíváme relaxačních technik a uvolňovacích cvičení.
 • Naše práce je založená na zodpovědném přístupu všech.
 • Aktivizujeme koncentraci pozornosti.
 • Učíme se aktivně a zodpovědně připravovat na výuku.