Pedagogický sbor

Mgr. Pavla Krutská

Mgr. Pavla Krutská

Třídní učitelka I.A, speciální pedagog

 krutska@zs-jirny.cz

Moje třída - I.A

Mgr. Jana Bláhová

Mgr. Jana Bláhová

Třídní učitelka III.A, hudební výchova, koordinátor ŠVP

 blahova@zs-jirny.cz

Moje třída - III.A

Mgr. Veronika Krämerová

Mgr. Veronika Krämerová

Třídní učitelka III.B, metodik prevence, informatika

 kramerova@zs-jirny.cz

Moje třída - III.B

Mgr. Jana Nová

Mgr. Jana Nová

Zástupkyně ředitelky pro ŠD, třídní učitelka IV.A, tělesná výchova, výtvarná výchova

 nova@zs-jirny.cz

Moje třída  - IV.A

Bc. Linda Oříšková

Bc. Linda Oříšková

Třídní učitelka V.A, tělesná výchova, pracovní činnosti

 oriskova@zs-jirny.cz

Moje třída - V.A

Mgr. Martina Šuláková

Mgr. Martina Šuláková

Zástupkyně ředitelky pro 1.stupeň, výchovná poradkyně, třídní učitelka V.B

 sulakova@zs-jirny.cz

Moje třída V.B

Mgr. Saskia Polomská

Mgr. Saskia Polomská

Třídní učitelka VI., matematika, fyzika

 polomska@zs-jirny.cz

Moje třída - VI.

Mgr. Petra Ditrychová

Mgr. Petra Ditrychová

Učitelka 1.stupně, zeměpis

 ditrychova@zs-jirny.cz

RNDr. Pavlína Kouřilová, Ph.D.

RNDr. Pavlína Kouřilová, Ph.D.

Anglický jazyk, přírodopis, informatika 

 kourilova@zs-jirny.cz

Procvičování angličtiny na www.anglictina86.webnode.cz

 

Mgr. Jaroslava Šimková

Mgr. Jaroslava Šimková

Dějepis, výchova k občanství

 simkova@zs-jirny.cz

Kateřina Fialová

Kateřina Fialová

Vychovatelka, hudební výchova

 fialova@zs-jirny.cz

Školní družina

Sandra Pšondrová, DiS.

Sandra Pšondrová, DiS.

Asistent pedagoga, školní asistent

 psondrova@zs-jirny.cz