Pedagogický sbor

Mgr. Pavla Krutská

Mgr. Pavla Krutská

Třídní učitelka II.A, speciální pedagog

 krutska@zs-jirny.cz

Moje třída - II.A

Mgr. Martina Šuláková

Mgr. Martina Šuláková

Zástupkyně ředitelky pro 1.stupeň, výchovná poradkyně, třídní učitelka III.A

 sulakova@zs-jirny.cz

Moje třída III.A

Mgr. Jana Bláhová

Mgr. Jana Bláhová

Třídní učitelka IV.A, koordinátor ŠVP

 blahova@zs-jirny.cz

Moje třída - IV.A

Mgr. Veronika Krämerová

Mgr. Veronika Krämerová

Třídní učitelka IV.B, metodik prevence

 kramerova@zs-jirny.cz

Moje třída - IV.B

Mgr. Jana Nová

Mgr. Jana Nová

Zástupkyně ředitelky pro zájmovou činnost, třídní učitelka V.A

 nova@zs-jirny.cz

Moje třída  - V.A

Mgr. Petra Ditrychová

Mgr. Petra Ditrychová

Učitelka 1. a 2.stupeň

 ditrychova@zs-jirny.cz

RNDr. Pavlína Kouřilová, Ph.D.

RNDr. Pavlína Kouřilová, Ph.D.

Učitelka 1. a 2.stupeň 

 kourilova@zs-jirny.cz

Procvičování angličtiny na www.anglictina86.webnode.cz

 

Kateřina Fialová

Kateřina Fialová

Vedoucí vychovatelka, učitelka 1.stupeň

 fialova@zs-jirny.cz

Školní družina

Sandra Pšondrová, DiS.

Sandra Pšondrová, DiS.

Asistentka pedagoga, školní asistentka

 psondrova@zs-jirny.cz