Září v jirenské škole

03.09.2018 17:38
  • Akce školy:

3.9.      slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 od 8:00 pro 2. a 7. ročník N69, 3-6. ročník B45

            ŠD  ranní , odpolední pro všechny zájemce

            od 9:00 v KD pro 1.a 6.ročník                 

4.- 5.9.  třídnické hodiny

6.-7.9.   zahájení vyučování dle rozvrhu

            přijímání  do ŠD

             délka výuky celý týden 1.ročníky – zkrácené vyučování, ostatní ročníky 2.- 5. ukončení podle   

            rozvrhu (nejdéle do 12:35), 6.-7. ročníky do 11:40

6.9.       třídní schůzky 1.-5.roč. 17:00, 6.-7.roč. 18:00 na budovách dle kmenových nebo dočasných

            tříd, informace pro rodiče, organizační a provozní záležitosti, informace TU, informace ŠD                 

10.-12.9. adaptační pobyt 6.ročník - Ledeč nad Sázavou Z: Krämerová

14.9.     výchovný koncert KD Jirny 100,-Kč , čas a rozpis dle tříd bude upřesněn

18.9.     divadlo Praha 9-Horní Počernice 1.a 2.ročníky

28.9.     volno, státní svátek

  • Plánujeme na září:

nabídka zájmových útvarů - přihlášky

zahájení sběru odpadového papír

  • Připravujeme na říjen:

Drakiáda

 

Zpět