Velké poděkování za nový počítačový program

13.04.2009 14:48

Naše práce se rozrostla o několik novinek, díky kterým můžeme opět pracovat nejen kvalitněji, lépe, ale především s větší radostí.

První novinkou je :

Nový samostatný počítač ve třídě, díky kterému při naší práci můžeme střídat veškeré aktivity, činnosti a metody. Třída nám lépe zajišťuje prostor na relaxační cvičení, cvičení na koncentraci pozornosti, rozvíjení grafomotoriky aj. Můžeme zde využívat všech ostatních dostupných prostředků. Do současné doby jsme využívali pouze počítačovou učebnu, která je uzpůsobena pouze na práci s PC.

Druhou novinkou je :

V novém třídním počítači i v počítačích v PC učebně máme nový počítačový program pro naši práci. Jmenuje se DysCom a jeho cílovou skupinou jsou děti, které potřebují dlouhodobě nebo krátkodobě specifickou podporu. Tento program však mohou zároveň využívat i ostatní žáci ve výuce.

Velké poděkování za tyto novinky patří :

Ráda bych touto cestou poděkovala za sebe, žáky i rodiče našemu školnímu "adminovi" Karlu Hnízdilovi za jeho velké úsilí, obětavost i nadšení, se kterým nám pomohl zajistit tyto nové prostředky a materiály, a to díky finančnímu daru v hodnotě 10.000 Kč, který jeho prostřednictvím poskytla firma 2N TELEKOMUNIKACE a.s. se sídlem v Praze 4.

Moc děkujeme!

Mgr. Marcela Šeblová

K poděkování se připojuje i Mgr. Hana Kudrnová, ředitelka školy

 

Zpět