V.A, ETICKÁ DÍLNA...

01.10.2018 20:00

V minulém týdnu děti absolvovaly etickou dílnu na téma: Jak mít pěkný vztah s rodiči

Během dvouhodinového programu vedly s lektorkou

dialog , vyplňovaly pracovní list, sdělovaly ostatním své zážitky, diskutovaly.

Paní lektorka ve třídě simulovala různé rodinné situace a směrovala děti k ideálnímu řešení.

Ty pracovaly aktivně, se zaujetím.

Z programu mimo jiné vyplynulo, že si děti rodičů váží a mají je rády. Oceňují jejich smysl pro humor, hravost, ale i přísnost. Někteří se svěřili, že jsou rodiče

velmi zaneprázdněni, často pracují dlouho do noci a dětem jejich přítomnost moc chybí...

Zpět