Ti ježci tu snad mají hnízdo...

24.09.2013 17:33

Tak už máme zase ve škole ježečků víc!

Rudla je sice jen jeden, ale má na okně kamarády. Terezka a Kája jim vystlaly místečko listy, které přinesla do školy Bětka.

Avšak i další děti: Domča, Tomík, Deniska... přinesly do třídy přírodniny, které se nám zrovna hodily do prvouky a výtvarky. Děkujeme.

Dále děkuji všem rodičům, kteří na nocleh adoptují Rudlu a dělí se s ním o přístřeší. Dokonce jsem se doslechla, že ho někteří vozí na hodinu flétny a vystavují se tak pochybovačným pohledům pana učitele, zda jsou duševně zdrávi.  Vydržte, milí Kubálkovi, každý z druháků vám potvrdí, že zdrávi jste a navíc máte fantazii a smysl pro humor! jn

 

 

 

Zpět