Pokračujeme ve sběru odpadového papíru

31.10.2008 15:42

Za přispění všech sběračů papíru naše škola vyhrála v soutěži ve školním roce 2007/2008 1.místo a s ním i 10.000,- Kč. Jsme rádi, že můžeme pokračovat. Naši kůlničku už nemáme, ale díky obětavosti rodiny Závorkovy a Kašparovy máme náhradní sběrové místo.

KDE?    Ulice K Lesu 66, 1. velká dřevěná vrata (pod školou vlevo a za zatáčkou poslední dům vpravo) – těsně nad rybníkem

KDY?    Každou středu od 7,30 do 8,30, velký objem po dohodě předem týž den malé množství lze složit ve všední dny před vraty

JAK?    Papír řádně svázaný nebo uložený v krabicích ( ne v igelitových taškách), tříděný i netříděný, kartony, knihy bez vazeb, nosnost 1 balíku max.10 kg, lísteček se jménem, příjmením, třídou a váhou papíru odevzdat třídní učitelce

PROČ?    Díky pomoci vás všech budeme usilovat znovu o vítězství a výhru, a pokud tuto informaci předáte i vašim sousedům a známým, bude snadné prvenství

Zpět