Říjen v jirenské škole

01.10.2018 18:29
  • Akce školy:

3.10.            Etické dílny 6. a7.ročník

4.10.            mise Vyšehrad V.C

8.10.            dopravní výchova teorie 4.ročníky  

13.10.          Jirenská drakiáda 14:00 - akce školy pro veřejnost

18.10.          předání ceny Mladý designér Mladá Boleslav V.C

19.10.          přednáškový den ORNITA pro 1.- 7.ročník v ZŠ, vstupné hradí škola z výtěžek sběru papíru   

22.10.          exkurze Planetárium 5.ročníky

23.10.          výstava Keltové Praha Národní muzeum IV.A

25.10.          výstava Keltové Praha Národní muzeum IV.B

28.10.           státní svátek

29.- 30.10.    podzimní prázdniny, průzkum ŠD   

  • Různé:

1.10.   zahajujeme zájmovou činnost 

Pokračuje sběr odpadového papíru

6.-13.10.Výstava na stromech, park u KD, Skaut Jirny - Výroba bot v indické Agře

27.10. Oslavy ke 100.výročí vzniku republiky –  Spolky, sdružení a Obec Jirny

  • Připravujeme:

Den otevřených dveří 13.11. budova Brandýská a Navrátilova, Slavnostní otevření nové školy 17.11., oslava 320.výročí školy

 

  • Hezký podzim. 

                                                                                                                

 

Zpět