Říjen v jirenské škole

30.09.2013 19:26

Vážení rodiče,

máme za sebou první školní měsíc a seznamovací třídní schůzky, děti si začínají zvykat na školní povinnosti a radost nám dělají malí prvňáčci. Chci vás a zejména rodiče nových žáků touto cestou opakovaně požádat o každodenní podporu bezpečnosti  našich dětí, o vstřícnou  a otevřenou spolupráci s třídními učitelkami a o využití možnosti nám sdělit jakoukoli zprávu, která se týká vašeho dítěte nebo naší školy. Je samozřejmostí, že přivítáme vaše postřehy, nápady, připomínky, zamyšlení i pomoc.

Hana Kudrnová

Další sdělení:

  • Na podporu bezpečnosti: Vyzývám k organizovanému parkování a pomalé jízdě. Využívejte k parkování přilehlé komunikace (ulice K Lesu, parkoviště Navrátilova), zamezte parkování na přechodu a uvolněte tak bezpečnou a přehlednou zónu pro chodce. Chraňte své děti! Bude provedena úprava komunikace pod školou na základě vypracovaného projektu konzultovaného s dopravním inspektorátem Policie ČR.
  • Stravování: ŠJ je zařízením MŠ, přihlášky a odhlášky obědů, připomínky k jídelníčku na tel. 281963436, jídelní lístek na msjirny.cz
  • Sběr odpadového papíru zahájen od středy 2.10., článek školní web
  • Akce školy:

30.9.             zahájení zájmové činnosti  

7.10               divadelní představení Záhada hlavolamu - divadlo Gong, Praha 9 - V.A,B

8.10.              1.-5.ročník přírodovědný pořad Kam ptáci letí - škola

14.10.            III.B,C - pořad o výživě Zdravá 5- škola

19.10.            Jirenská drakiáda 14,00 – obdržíte pozvánku - nekoná se !

23.10.            I.A,B divadelní představení Pohádka sousedská P9-Horní Počernice 

28.10.            státní svátek

29.-30.10.      podzimní prázdniny

  • Podpora cílené informovanosti: Pokud chcete být informováni o školních nebo třídních aktualitách pravidelně do vašeho e-mailu, zadejte si aktivaci RSS exportů na webových stránkách www.zs-jirny.cz.  
  • Různé: Provádějte pravidelnou prohlídku vlasů. Neprováděným filtrem hlavy nebo nedůsledným odstraněním vši dětské ohrožujete nákazu u dalších dětí. Pomozte nám opakovaně a důsledně poučit děti o základní hygieně, základech stolování a slušného chování. Podpořte vytvořit okolí školy bezpečné a nekuřácké.
  • Poděkování za nezištnou pomoc a finanční podporu.
  • Připravujeme: Den otevřených dveří spojení s oslavou 150.výroční otevření školy 5.11.

 

 

 

 

Zpět