Recyklohraní

25.04.2009 15:12

Recyklohraní - tak se jmenuje školní projekt,  který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů. Vztah dětí k životnímu prostředí není pro naši školu módní novinkou, ale dlouhodobou ekologickou záležitostí jsou sběr odpadového papíru, třídění odpadu, péče o zeleň v okolí školy, úklid veřejných prostranství. Očekáváme, že k nové aktivitě sbírat baterie a drobná elektrozařízení do nádob děti přistoupí se zájmem a že jim pomohou i rodiče. Také se můžeme pokusit  prostřednictvím dětí změnit  vztah dospělých k problematice ochrany životního prostředí. Snad nám k této myšlence pomůže zdravá soutěživost našich dětí a těšení se na odměny. A nakonec všechny aktivity mohou být začleněny do environmentální výchovy našeho školního vzdělávacího programu. Podrobnosti o projektu najdete na www.recyklohrani.cz nebo letak2.pdf (864,7 kB).

Hana Kudrnová

Zpět