Právě probíráme

03.10.2009 16:07

V ČJ se právě teď trápíme s předponami s- a z-. Látka je to poměrně náročná, a tak je nutné ji procvičovat i doma.V geometrii jsme si vyvodili pojem úhel, dále procvičujeme rýsování rovnoběžek, konstrukci trojúhelníku, obvody a obsahy, kružnice. V aritmetice stále násobíme, dělíme i písemně, to děti přes léto docela zapomněly. Z PŘ, D i VL  se pravidelně píší krátká opakování vždy z minulé látky. Děti si zapisují probranou látku do sešitů, které mají u sebe, aby se mohly učit. V angličtině jsme si zopakovali tematické okruhy školní předměty a volný čas, budeme pokračovat povoláními a z gramatiky musí děti umět používat slovesné tvary přítomného času prostého v kladných i záporných tvarech. K pravidelným aktivitám patří i ústní a písemné opakování slovní zásoby.

Prosíme, abyste dětem pravidelně kontrolovali tašky a jejich připravenost do školy, děti velmi zapomínají pomůcky na vyučování a to nás zbytečně zdržuje od práce - stejně tak i pátrání po vypracovaných domácích úkolech.

Děkujeme Martina Šuláková a Hana Kudrnová.

Zpět