Pochvala dětem za snahu a odpovědný přístup k práci

05.06.2009 18:26

 

"Milé děti" :

        Po celý školní rok jste pracovaly s velkou  snahou, uvědoměle a aktivně jste se zapojovaly  do všech činností při našich setkáváních. Naše setkání díky Vám probíhala ve velmi klidné a příjemné atmosféře. Učily jste se překonávat překážky, když se do práce nechce. Vždycky jste se dokázaly příjemně naladit a společně nám bylo opravdu hezky. A díky tomu všemu jste daleko lépe a úspěšněji zvládaly jednotlivé úkoly. 

        Těm, kteří jste byly trpěliví, pečliví a vytrvalí při domácí práci přísluší velká pochvala. Zda tomu tak bylo, to ponechávám  na vašem zhodnocení. Každý sám ví, jak k práci přistupoval. Každý sám ví, co ještě na svém přístupu k práci dokáže vylepšit.

        Musím říci, že mně s Vámi práce opravdu těšila. Nyní mně nezbývá, než Vám popřát příjemný a zasloužený odpočinek a krásné a nezapomenutelné zážitky o prázdninách.

        V příštím školním roce, hned po prázdninách, se na Vás budu opět moc těšit.

                                   M. Šeblová

    

                                                          

Zpět