Oznámení zástupců školské rady

27.01.2009 18:49

Vážení rodiče a přátelé jirenské školy,

v listopadu loňského roku jste si zvolili nové zástupce rodičů do školské rady naší Základní školy v Jirnech. Posláním školské rady je především umožnit Vám, zákonným zástupcům, ale i pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Věříme, že kvalitní infomovanost o tom, co Vás rodiče ve věcech správy školy dlouhodobě trápí, co chcete změnit, anebo co byste uvítali, případně čím byste osobně chtěli přispět ke zlepšní stávajícího stavu, je základem pro to, aby Vás rada mohla úspěšně zastupovat  a hájit Vaše zájmy. Proto chceme informovat o zřízení emailové adresy školské rady : skolskarada@zs-jirny.cz, kam můžete posílat Vaše podněty, náměty, připomínky, nabídky aj. Do schránky vstupují pod heslem pouze zvolení zástupci rodičů ŠR. Pevně věříme, že tuto možnost využijete a aktivně se zapojíte do řešení věcí, které se Vás či Vašich dětí denně anebo aspoň občas týkají. My Vám chceme být v tomto úsilí co nejvíce nápomocni. 

Václav Kopecký, Vladimír Polomský, zástupci rodičů ŠR při ZŠ jirny  

Zpět