Bezpečné užívání internetu

25.10.2008 12:54

Zneužívání dětí, závislost dětí na počítači a internetu a ztráta schopnosti komunikovat jsou strašáky, které nás, pedagogy a rodiče v jedné osobě, nejvíce ve spojitosti s internetem trápí. Této problematice se chceme společně s vámi rodiči věnovat a proto jsme část webových stránek věnovali tomuto tématu. Více na stránkách Bezpečně na internetu.

Zpět