Naše škola a současnost

Vážení přátelé školy,
vítáme Vás na stránkách Základní školy Jirny, okres Praha - východ. Naše škola je plně organizovaná pěti ročníky 1. stupně (ve školním roce 2018/2019 otevíráme 13 tříd - 1.stupeň 11, 2.stupeň -2). 1.9.2017 jsme zahájili výuku v 6.ročníku a pokračujeme v přechodu na plně organizovanou školu pro 1.- 9.ročník základní školy. Celková kapacita školy je 280 žáků, součástí školy je školní družina s kapacitou 140 žáků.  Školu navštěvují děti z obcí Jirny, Nové Jirny a příležitostně i z mimospádové oblasti.

  • Ve školním roce 2007/2008 jsme zahájili poprvé vzdělávání v 1. ročníku podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem Veselý a chytrý školák,  podle ŠVP vzděláváme již všechny ročníky. Vychází z koncepce, která vznikala dlouhodobým zkvalitňováním pedagogické práce a vytvářením vlastní kultury školy navazující na tradici a historii školy a stávající se kritériem jedinečnosti školy. Chceme tuto jedinečnost společně rozvíjet a zvyšovat prestiž školy, chceme usnadňovat přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání, chceme podporovat co nejširší rozvoj osobnosti všech žáků a respektovat individuální potřeby, možnosti a zájmy každého žáka, poskytneme spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného na životní i praktické situace a s uplatněním odpovídajících metod motivovat žáky k dalšímu učení a aktivnímu poznání založeném na hledání, objevování, tvořivosti a volbě vhodné cesty k řešení problému. Základní vzdělávání budeme poskytovat v klidném, přátelském, partnerském, tolerantním a rodinném prostředí školy otevřeném vždy a všem.
 
  • Škola nabízí kvalitní volnočasové aktivity - spontánní činnost školní družiny a zájmové útvary. Ve školním roce 2014/2015 byla otevřena pobočka ZUŠ Jana Zacha Čelákovice. Po dobu školní docházky integrujeme děti se specíálními vzdělávacími potřebami, věnujeme se žákům nadaným a mimořádně nadaným. 
 
  • Jirenská škola je přirozeným kulturním a vzdělávacím střediskem obce, pořádá každoročně akce v rámci projektu podpory volného času pro rodiče s dětmi, prarodiče i veřejnost nazvaný Mámo, táto... a oblíbené předprázdninové ozdravné a poznávací pobyty. S radostí prezentujeme školní dětskou uměleckou činnost, estetické prostředí školních budov, podnětnou rodičovskou i parnerskou spolupráci.
 
  • Máte zájem navštívit jirenskou školu? Rádi Vás uvidíme na školních akcích.

Hana Kudrnová, ředitelka školy

 

 

  

Historie naší školy a obce Jirny                                  

Škola ve vsi se připomíná zprostředkovaně již v roce 1698.
V čelákovické matrice se dochoval záznam: „Dne 20. Januarii: Potvrzen jest v stavu svatého manželství ženich Václav Přibyl s nevěstou Rozynou, pozůstalou vdovou po nebožtíku Vítovi Hojsakovi, oba poddaní k Jirnám. Družba Jozef Šubrt, Cantor Jirenský. Družička Mařena, dcera Řehákova z Jiren. Testes: P. Jan Vlachů, soused Šellakovský. Kateřina Řeháková z Jiren.“

                                                                      

 

Více čtěte v následujících článcích > Historie školy >> Historie obce Jirny >>