Stimulační program Maxík

 

Stimulační program  pro předškoláky. Usnadní vstup do školy. Připraví Vás  i Vaše dítě na každodenní školní povinnosti formou her a zábavných cvičení.

Program je vhodný pro děti od 5 let, děti s odloženou školní docházkou. Je dobrým startem pro všechny předškoláky, ale také pro malé školáky s potížemi v učení v 1. a 2. ročníku základních i speciálních škol.

Cílem programu je nácvik nových pohybových stereotypů, rozvoj komunikačních dovedností, koncentrace pozornosti. Posiluje další funkce v oblasti: zrakové, sluchové a prostorové orientace, intermodality, seriality a grafomotorické dovednosti

Program Maxík je realizován pod vedením proškoleného speciálního pedagoga. Těžištěm programu je pravidelná společná práce rodiče a dítěte každý den 15 až 20 minut. Délka kurzu závisí na zdatnosti dítěte (min. 15 týdnů).           Program klade důraz na:

           * pravidelný režim

           * důslednost

           * uvědomělé sezení dítěte

           * jasné a srozumitelné zadávání pokynů dospělého

           * kontrolu porozumění

           * laskavý přístup

 

1. nezávazná konzultace zdarma.

Konzultace (návštěva 1 x za 14 dní, s dítětem) 300,- Kč/45 min.

Cena za materiály (pracovní listy, desky, speciální fix) je 300,- Kč.

 

          

Mgr.Pavla Krutská

607554074