KUPOZ – KURZ POZORNOSTI

Pro koho je program určen?

Program je určen pro děti se specifickými poruchami učení ve věku od 8 do 12 let, LMD, ADHD, pro děti s pomalejším psychomotorickým tempem, neurotickými potížemi.

Program kromě pozornosti rozvíjí i jemnou motoriku, slovní zásobu a pohotovost vyjadřování, zvyšuje odolnost vůči časovému stresu, posiluje sluchové i zrakové vnímání, pravo-levou orientaci a paměť. Zlepšuje myšlení, ukazuje pro dítě vhodné strategie učení a zvyšuje sebevědomí dítěte.

Těžiště práce spočívá v pravidelném společném domácím procvičování rodiče s dítětem. Pracuje se denně 15 až 20 minut,  1 krát za 14 dní probíhá kontrola a další podrobná instruktáž u speciálního pedagoga. Program je hravý a nenásilný. Celý program dítě absolvuje za 15 týdnů.

 

Jakých výsledků lze v rámci programu dosáhnout?

- zrychlení psychomotorického tempa

- zklidnění křivky pozornosti

- zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem

- schopnost pravidelné práce

- zlepšení emočního vyladění a přístupu k práci

- zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny

- odbourání časového stresu

- celkové zlepšení při školní práci

 

První nezávazná schůzka, seznámení s programem zdarma.

Materiál 390,- Kč + poštovné.

Instruktáž  (návštěva 1 krát za 14 dní), 45 min./ 300,- Kč.

 

Kontakt:

Mgr. Pavla Krutská – speciální pedagog

Revoluční 343, Šestajovice 250 92

607 554 074

pavla-krutska.netstranky.cz

krutska@seznam.cz

TEST RIZIKA PORUCH ČTENÍ A PSANÍ  PRO RANÉ ŠKOLÁKY