Školní družina při ZŠ Jirny

Navrátilova 69, 250 90 Jirny (budova 2)

                Řád ŠD 2017-18

                Úplata ŠD

                ŠVP ŠD 1.9.2016

Vedoucí školní družiny

Mgr. Jana Nová

Vychovatelky

Bc. Margita Smetanová - vychovatelka ŠD, tel. 733 139 425

Zdeňka Válová   - vychovatelka ŠD, tel. 733 139 425

Radka Posýřilová- vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga, tel. 733 139 425

Kateřina Fialová  - vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga, tel. 733 139 425

 

Provoz školní družiny

Ranní družina

6:45 – 7:45 v budově ŠD - Navrátilova 69, Jirny

Odpolední družina

11:40 – 17:00 v budově ŠD - Navrátilova 69, Jirny