• Investice do rozvoje vzdělávání - probíhající projekty

 

 • Investice do rozvoje vzdělávání - uskutečněné projekty

 

Naše škola a projekt EU peníze školám

Naše škola využila nabídky Evropské unie a zapojila se do projektu „EU peníze školám“. Na základě projektové žádosti se podařilo získat 1 158 806,-Kč. Finanční prostředky z projektu využijeme na modernizaci a zkvalitnění výuky. Projekt byl na MŠMT schválen a bude probíhat následujících 30 měsíců, od 21. března 2011 do 20. září 2013.

Podpořené klíčové aktivity:

 • I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti
 • II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků
 • III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
 • III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií
 • IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol
 • IV/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblsti
 • V/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

 Finanční prostředky získané z tohoto projektu využijeme následovně:

 • Vybavení počítačové učebny pro žáky a učitele
 • Vybavení 3 učeben interaktivní tabulí s dataprojektory, 2 notebooky
 • Vytvoření velkého množství výukových materiálů tzv. DUMů, které budou žáky motivovat k učení a pomohou jim dosahovat lepší studijní výsledky
 • Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a informační gramotnosti (notebooky)
 • Pořízení pomůcek a výukových programů podporující rozvoj matematické gramotnosti

Realizace projektu:

 • Počítačová učebna, interaktivní tabule s dataprojektory, 2 notebooky:  8-10/2011
 • DUMy: 6/2011-6/2013
 • DVPP, notebooky: 1/2012-1/2013
 • Ostatní pomůcky: 1/2013-6/2013

Hodnocení projektu:

 

 

Naše škola a projekt Nejsme na to sami

leták pro rodiče