Reedukace

 

  Motto:

„I ten nejpomalejší, neztrácí-li z očí cíl, postupuje přece rychleji než ten, kdo chvátá bez cíle.“

  Při setkáváních upřednostňujeme:

* Klidnou a pohodovou atmosféru. *

* Důvěru, toleranci a respektování se navzájem. *

* Využíváme relaxačních technik a uvolňovacích cvičení. *

* Naše práce je založená na zodpovědném přístupu všech. *

* Aktivizujeme koncentraci pozornosti. *

* Učíme se aktivně a zodpovědně připravovat na výuku. *

   

   

  

  

Aktuality

Zrušení ...

26.01.2016 09:12
27.1.2016 je kroužek zrušen z důvodu zápisu, děkuji za pochopení Krutská

Setkávání žáků ve školním roce 2015-2016 /NÁPRAVA PORUCH/

27.09.2013 00:00
Upřímně chápat žáky takové, jací jsou.  Mít je rádi s jejich problémy. Učit je poznávat a porozumět sobě a žít společně s druhými. Reedukace , náprava,  probíhá během výuky, v...

Setkávání žáků v Dys-klubu ve školním roce 2012-2013

07.10.2012 00:00
"Jestli-že se vydáme správným směrem, jediným naším cílem je udržet se na cestě." V letošním školním roce jsme rozdělili žáky opět na dvě malé skupinky, avšak jejich složení je zcela...

Dys-klub v letošním školním roce 2011-2012

16.10.2011 00:00
"Naším cílem je, abychom poznali hodnoty..."  V letošním školním roce  jsme opět začali pravidelně pracovat v malých skupinách, které jsou rozděleny podle věku dětí. Setkali jsme se...

Změny v naší práci - rozdělení do menších skupinek

14.02.2010 00:00
Od pololetí letošního školního roku se budeme nadále setkávat ve stejných dnech i čase. Velkou pomocnou změnou bude pro nás rozdělení všech žáků ještě do menších skupinek po 2-4 žácích. Naším cílem...

Společná zážitková procházka kulturními památkami a historií Vyšehradu

05.06.2009 20:33
"Tak to byla společná zážitková odměna za  úsilí, snahu a...

Pochvala dětem za snahu a odpovědný přístup k práci

05.06.2009 18:26
  "Milé děti" :         Po celý školní rok jste pracovaly s velkou  snahou, uvědoměle a aktivně jste se zapojovaly  do všech činností při...

Naše nová práce s výukovým počítačovým programem

03.05.2009 15:03
"Jak využíváme nový počítačový program DysCom 3" V současné době máme možnost při naší práci využívat počítačového programu ve třídě. Umožňuje nám to více střídat všech možných aktivit a technik ve...

Jak jsme pracovali s výukovým počítačovým programem

03.05.2009 14:56
"Práce s výukovým počítačovým programem ve školní PC učebně" Přinášíme několik upoutávek, které zobrazují naši práci s PC programem DysCom 2. Ten pravidelně využíváme k naší práci. Někteří žáci při...

Velké poděkování za nový počítačový program

13.04.2009 14:48
Naše práce se rozrostla o několik novinek, díky kterým můžeme opět pracovat nejen kvalitněji, lépe, ale především s větší radostí. První novinkou je : Nový samostatný počítač ve třídě,...

1. pravidla společné práce

2. používané publikace

3. s čím nám pomáhá práce na PC

4. komu je určen počítačový program?

Reedukace pro žáky :

 Jsou zde zařazeni žáci se specifickými poruchami učení (SPU), kteří mají doporučenou reedukaci. Nápravná péče probíhá v době vyučování /3.,4.,5. ročník/, 1.,2.ročník prodloužená výuka - středa. Plnění individuální péče je zajištěno prací v malých skupinách žáků. Podmínkou práce je spolupráce rodičů, ale zejména jejich podíl na pravidelné domácí přípravě žáka a spolupráce s třídními učiteli, aktivní snaha a práce žáků.

Reedukace se provádí :

   * Aplikací reedukačních metod.

 * Používáním kompenzačních pomůcek.

* Využíváním speciálních metodických materiálů.

* Prací na počítačích s výukovými a reedukačními programy.

* Nově využíváme i interaktivních tabulí.