Školská rada

Vážení rodiče a přátelé naší školy, vítáme vás na stránce školské rady při ZŠ Jirny.

  • Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel školy, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

 

  • Rádi bychom s Vámi sdíleli Vaše radosti i starosti týkající se školního života Vašich dětí. V rámci našich pravomocí se chceme podílet na chodu jirenské školy a jsme připraveni přispět radou i pomocí.

 

  • Na emailové adrese skolskarada@zs-jirny.cz očekáváme Vaše podněty, náměty, připomínky. Byli bychom rádi, kdyby školská rada sloužila ke vzájemné komunikaci mezi rodiči, pedagogickými pracovníky a zřizovatelem.

         Zástupci rodičů: 

         Jan Chlebek, předseda ŠR, skolskarada@zs-jirny.cz 

         Pavlína Roškotová

         Zástupci zřizovatele: 

         Stanislav Skořepa 

         Ing. Petr Hnízdil

         Zástupci pedagogů: 

         Mgr. Pavla Krutská               

         Mgr. Zuzana Strachotová

 

 

 

Aktuality

Výsledky voleb školská rada 2017-2020

05.02.2018 15:59
Vážení rodiče, oznamuji vám, že volby zákonných zástupců do školské rady konané dne 23.11.2017 proběhly řádně. Z platných 196 hlasovacích lístků byli zvoleni podle nejvyššího počtu hlasů 2...

Zahájení šk.roku 2015/2016

02.09.2015 10:48
Vážení rodiče, i v tomto školním roce se můžete obracet na školskou radu na e-mailové adrese skolskarada@zs-jirny.cz. Více o naší práci, zápisy a další informace najdete v naší...

První zasedání ŠR

14.01.2015 13:17
se koná v pondělí  2.2.2015 od 18 hodin v  budově Brandýská 45.                      

Výsledky voleb do ŠR

08.12.2014 20:36
Vážení rodiče, oznamuji vám, že volby zástupců rodičů do školské rady konané dne 25.11.2014 proběhly řádně. Z platných 198 hlasovacích lístků byli zvoleni podle nejvyššího počtu hlasů 2 následující...

Výsledky dotazníkového šetření

16.05.2013 15:22
Vážení rodiče, v době konání třídních schůzek a konzultací v dubnu 2013 pro vás připravila školská rada dotazníkové šetření. Výsledky otázek týkající se tělocvičny, otevření 2. stupně a...

Dotazník pro rodiče od školské rady

25.04.2013 09:34
Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost průzkumu, který pro vás připravili zástupci školské rady jirenské školy. Dotazník bude rozdáván dnes tj. 25.4.2013 při konzultačních hodinách nebo...

Výsledky voleb do ŠR

04.12.2011 16:13
Vážení rodiče, oznamuji vám, že volby zástupců rodičů do školské rady konané dne 29.11.2011 proběhly řádně. Z platných 172 hlasovacích lístků byli zvoleni podle nejvyššího počtu hlasů 2...

Volby ŠR

15.11.2011 19:58
V době konání třídních schůzek dne 29.11.2011 proběhne volba zástupců rodičů do školské rady. Nominační lístky byly předány všem rodičům. 

Bezpečnost školních dětí - výzva rodičům

15.11.2011 19:48
Školská rada, jako zástupce rodičů, Vás žádá na četné podněty dětí a rodičů: „Udělejte vše pro zvýšení bezpečnosti všech dětí navštěvující ZŠ Jirny“. Využívejte k parkování nově zřízené...

Oznámení zástupců školské rady

27.01.2009 18:49
Vážení rodiče a přátelé jirenské školy, v listopadu loňského roku jste si zvolili nové zástupce rodičů do školské rady naší Základní školy v Jirnech. Posláním školské rady je především umožnit Vám,...