Další důležité informace pro rodiče

Školní dokumenty

Oficiální stránka školy s důležitými dokumenty ke stažení. Budeme vás pravidelně informovat o nových dokumentech na ní umístěných.

Nově zde najdete REGISTR OZNÁMENÍ (registr oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů)

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Portály pro rodiče

Nabízíme a doporučujeme vám k návštěvě důležité a zajímavé informační portály spojené se školskou problematikou nebo přímo s naší školou.

Otázky a odpovědi

Vy se ptáte a my odpovídáme na otázky, které zajímají většinu rodičů. Pokud zde odpověď na svou otázku nenajdete, ptejte se - rádi vám odpovíme.

Stonožka 2016 - testování žáků 3.ročníku

Testování SCIO žáků 3.ročníků se uskutečnilo v dubnu 2016 prostřednictvím záznamových archů s cílem ověřit znalosti z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a vzdělávacích oblasti Člověk a jeho svět a Klíčové kompetence.

Stonožka 2016

Stonožka 2010 - testování žáků 3.ročníků

Testování SCIO žáků 3.ročníků proběhlo v dubnu 2010 prostřednictvím záznamových archů s cílem ověřit znalosti z matematiky, českého jazyka a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V anglickém jazyku jsme neuskutečnili testování, hodnocení ve zprávě je tiskovou chybou.

Stonožka 2010

Stonožka 2012 - testování žáků 3.ročníků

Testování žáků 3.ročníku proběhlo v dubnu 2012. Žáci měli k dispozici testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, klíčových kompetencí a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Škola zvolila papírovou formu záznamových archů. Každý z testů obsahoval 18 úloh a čas na vypracování dílčích testů bylo 25 minut na každý předmět. Výsledky testování jsou zpracovány v analytické zprávě, která obsahuje výsledky školy, individuální výsledky žáků a celkové výsledky obou tříd. Každý žák obdržel individuální zprávu. Testování se zúčastnilo 5889 žáků z 328 škol ze všech krajů republiky. Výsledky testování 3. tříd  a jejich porovnání s ostatními školami si můžete prohlédnout ve výsledné souhrnné zprávě.

Stonožka 2012

Mapa školy

Mapa školy je dokument s výsledky podrobného výzkumu mezi vámi, rodiči a žáky, který je srovnáním naší školy s ostatními školami. Děkujeme, že jste nám dali tak pozitivní hodnocení!

Mapa školy 2007 Mapa školy 2010  

   Kalibro 2014 - dotazník pro rodiče 1  Kalibro 2014 - dotazník pro rodiče třídy

Vlastní hodnocení školy

Interní hodnocení školy podle zákonných pravidel.

Vlastní hodnocení školy 2007

Vlastní hodnocení školy 2010

Výroční zpráva

 Výroční zpráva 2015 -2016   Výroční zpráva 2015-2016 -dodatek

Výroční zpráva 2016-2017

Rozpočet 2017, 2018-2019

Rozpočet 2017     Rozpočtový výhled 2018-2019

Rozpočet 2018, rozpočtový výhled